Sacramenten ontvangen

Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus’ Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren

Door het ontvangen van de sacramenten verandert je levensweg in een geloofsweg. In Jezus is God dichtbij ons. Hij is de Zoon van God die ons leven deelde en stierf aan het kruis. Op Pasen is Hij verrezen. Hij heeft de Heilige Geest gegeven als helper. In kracht van die Heilige Geest vieren wij de sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus’ Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. De sacramenten zijn een geschenk van de verrezen Heer: “de apostelen trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee” (Marcus 16, 20). In de sacramenten ontmoeten wij Jezus zelf. De heilige Gregorius de Grote schreef: “Wat zichtbaar was in onze Verlosser is overgegaan in zijn sacramenten.”
Bisschop Van den Hende

De katholieke kerk kent zeven sacramenten. Drie ervan staan aan de basis van het hele christelijk leven: we worden herboren door het doopsel, gesterkt door het vormsel en telkens opnieuw gevoed door de eucharistie. Dit zijn de drie initiatiesacramenten.Twee sacramenten zijn door Christus ingesteld omdat het christelijk leven aangetast kan worden door de zonde of door de zwakheid van het lichaam. Met het sacrament van boete en verzoening en dat van de ziekenzalving, werkt Christus zelf als genezer van ziel en lichaam. Tot slot zijn er twee sacramenten die ten dienste staan van heel de kerkelijke gemeenschap en de zending van de kerk: het zijn het wijdingssacrament (bisschop, priester, diaken) en het huwelijk.

De zeven sacramenten zijn dus:

  1. Het doopsel
  2. De eucharistie
  3. Het vormsel
  4. De wijding
  5. Het huwelijk
  6. Boete en verzoening
  7. De ziekenzalving

Ook in onze parochie kunt u de Sacramenten ontvangen. Klik op de sacramenten om te lezen hoe.