De Wijding ontvangen

Geroepen tot het religieus leven

Wat is de wijding?

In het licht van de Heilige Schrift, wordt de zending van Christus aan zijn apostelen voortgezet in de Kerk tot op vandaag.

“Zo wordt het door God ingestelde kerkelijke ambt in verschillende wijdingsorden uitgeoefend door degenen die reeds van oudsher als bisschoppen, priesters en diakens bekend staan” (Vaticanum II, Lumen Gentium 28). Het sacrament van de wijding staat ten dienste van het geloofsleven van heel de Kerk, het Volk van God. De dragers van het gewijde ambt zijn aangesteld om in Christus’ Naam het geloof te verkondigen, de sacramenten te bedienen en herders te zijnvan de medegelovigen die aan hun zorg zijn toevertrouwd.

Door het doopsel en het vormsel hebben alle gelovigen deel aan de zending die Christus aan zijn Kerk gegeven heeft: het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen (Lumen Gentium 10). Zij zijn geroepen om bij te dragen aan de opbouw van een inspirerende Kerk en van daar uit mee te werken aan een samenleving die meer de vorm aanneemt van het koninkrijk van God.

Het ambtelijk priesterschap, op grond van de wijding, heeft de taak om in Christus’ Naam de gelovigen te voeden en te sterken met de sacramenten en de verkondiging, en leiding te geven. Zo worden de gelovigen toegerust om de opdracht van het gemeenschappelijk priesterschap in de Kerk en daarbuiten te volbrengen. Het gemeenschappelijk priesterschap van de gelovigen en het ambtelijk priesterschap van de wijding verschillen dus wezenlijk van elkaar. Ze zijn op elkaar aangewezen. Beide hebben op een eigen manier deel aan het priesterschap van Christus

Bron: Geloofsboekje : De zeven sacramenten Huwelijk en wijding - Bisdom Rotterdam

De wijding ontvangen in onze parochie

In onze kerk ontvangen elk jaar mensen het Sacrament van de Wijding, onze kerk is immers de kathedraal van het Bisdom Rotterdam.

Misschien denk je erover priester te worden, maar weet je niet wat daar allemaal bij komt kijken. Misschien denk je dat het diaconaat iets voor je is, maar wil je eerst weten wat dat precies in houdt. Of misschien wil je eens met iemand praten, omdat je gelooft dat je roeping voelt. Het is niet altijd gemakkelijk je roeping te onderscheiden.

Mocht je je geroepen voelen tot religieuze leven, onderzoek je roeping! De plebaan wil hier graag bij helpen. Of informeer direct bij Vronesteijn, de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam: https://www.vronesteyn.nl

“Mocht je je geroepen voelen tot religieuze leven, onderzoek je roeping!”