ZALIG PASEN

 

GRAF

 

Vastenaktie

Vastenactie project: Schoonwater veranderd alles
Opbrengst Vastenactie week een € 197,--
Opbrengst Vastenactie week twee 149,20
Opbrengst Vastenactie week drie   155,65
Opbrengst 2de collectie voor de Vastenactie 402,10
Opbrengst Vastenactie week vier 167,00
Opbrengst Vastenactie week vijf 74,00

 

Zondag   11.00 uur Hoogmis
Weekdagen    9.30 uur Eucharistieviering
    10.00 uur tot 20.00 uur Stille Aanbidding in de dagkapel. Ingang Robert Fruinstraat 40
Zaterdag   Geen viering
     
     
Kalender    
Dag Datum Gebeurtenis
Woensdag 24 april 20.00 uur Vergadering Parochie bestuur in de Elisabethzaal
Donderdag 25 april 20.00 uur Basiscursus Rotterdams Rechter Maasoever in de Elisabethzaal
Zaterdag  4 mei 12.00-13.00 uur voorbereiding eerste communie in de Elisabethzaal
    15.00 uur Doopviering eerste communie
    19.00 tot 21.15 uur GLOW
Woensdag 8 mei 19.00 uur Doopvoorbereiding eerste communie in de Elisabethzaal
Zaterdag 11 mei 12.00 uur oefenen eerste communie
    15.00 uur Doopviering
Maandag 13 mei 20.00 Doopvoorbereiding Rotterdams Rechter Maasoever in de Elisabethzaal
Zaterdag 25 mei  9.15 tot 10.45 uur maandelijkse kerkschoonmaak

 Kerkopenstelling
Maandag en vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur
Zondag: na de viering tot 13.00 uur

Secretariaat / Parochiecentrum

Geopend
- werkdagen van 10:00 tot 12:30 uur
- zondag na de viering tot 13.00 uur

Robert Fruinstraat 36 (achterzijde kathedraal)
Telefoonnummer : 010-4772752
Bij geen gehoor : 06-83113024
E-mail: kathedraalrotterdam@planet.nl

Wilt u contact met de webmaster: communicatie@kathedraalrotterdam.nl

Nieuw Parochieblad Rondom Laurentius

NIET MEER IN GEBRUIK
Sinds kort is het bankrekeningnummer NL52 FVLB 0226 7720 04 t.n.v  Parochie Laurentius en Elisabeth bij Van Lanschot Bankiers niet meer in gebruik.
Met het oog op overboekingen van AKB wordt verzocht uitsluitend gebruik te maken van bankrekeningnummer
NL23 INGB 0000 5292 26 t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth.
Dank bij voorbaat.
S. Gouverneur
Penningmeester Kathedrale Rotterdam