Steun de parochie

Schouders eronder

Al meer dan 100 jaar kerkt de parochie in wat nu de kathedraal van bisdom Rotterdam is. Gedurende die periode heeft de parochie veel meegemaakt: prachtige feesten, jubilea, doopsels, huwelijken maar ook een bombardement met slachtoffers en enorme schade tot gevolg. Maar al die tijd was de parochie er. Dat had niet gekund zonder actieve inzet vanuit de parochie. Uw steun is hard nodig om er nog minimaal 100 jaar achteraan te kunnen plakken. U kunt de parochie op meerdere manieren ondersteunen, bijvoorbeeld door:

  • Actief te worden als vrijwilliger
  • Financieel bij te dragen

Word actief als vrijwilliger

Van de gastvrouwen en -heren die de kerkbezoekers een warm welkom heten, tot schoonmakers die ervoor zorgen dat de kerk er netjes uitziet: allen zijn ze hard nodig om de parochie draaiende te houden. Alleen is het een relatief kleine groep trouwe vrijwilligers waar de parochie op steunt. Uw hulp is dus hard nodig, want alleen door de inzet van onze vrijwilligers kunnen we onze activiteit voortzetten. Bovendien maken vele handen licht werk.

Een greep uit onze vrijwilligersgroepen: gastvrouwen/-heren, schoonmakers, koorleden, misdienaars, acolieten, kosters, klusjesmannen/-vrouwen, collectanten, koffiezetters, bloemschikkers, lectoren, nieuwsbriefredacteuren, (web)redacteuren, medewerkers van het secretariaat, medewerkers van 't Winkeltje, livestream-medewerkers, de dirigent, de organist, en bestuursleden.

Meld u dus aan als vrijwilliger door contact op te nemen met het secretariaat. Dat kan onder andere door het contactformulier onderaan deze pagina in te vullen.
Kijk op Meedoen in onze parochie voor meer informatie hoe u mee kunt doen als vrijwilliger.

Ondersteun de parochie met uw gift

Al is de waarde van de kerk niet alleen in geldbedragen te vangen, voor activiteiten in en vanuit onze parochie hebben we wel voldoende middelen nodig: vieren (gebed en liturgie), leren (geloofsgesprek en catechese) en dienen (naastenliefde en noodhulp in caritas en diaconie). Denk aan het kerkgebouw, het pastoraat en het werk voor jongeren en ouderen. In de bijgevoegde brochure leest u daar meer over. Alleen in gezamenlijkheid, met uw steun en bijdrage, kunnen we dit gestalte geven. Ook in 2023 maken we ons als parochie sterk om een plaats te zijn voor ontmoeting met God en met elkaar, waar we bouwen aan verbinding en waar we geïnspireerd kunnen raken.

Alleen met elkaar vormen we als HH. Laurentius & Elisabethparochie een gemeenschap. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Ook waar het gaat om uw kerkbijdrage.

U kunt op verschillende manieren uw kerkbijdrage leveren: via Kerkbalans in de Donatiehulp (klik hier), of door zelf uw bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van de parochie: NL23 INGB 0000529226, t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth. Vermeld bij het overmaken eventueel uw naam.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Donatiehulp: https://katr.nl/

Vrijwilliger worden

Meld je aan of stel je vraag

Bericht aan het versturen.
Bedankt voor je bericht.
Er is iets fout gegaan bij het versturen!