Parochie

Informatie over onze parochie: de organisatie, parochiebestuur, de Parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius, vrjwilligers groepen en meer.

Pastoraal Team

De kathedrale parochie H.H. Laurentius & Elisabeth is een zelfstandige parochie die onderdeel uitmaakt van de Federatie RMM H. Laurentius. Derhalve heeft onze parochie niet een ‘eigen’ pastoor, maar wordt onze parochie bediend door een pastoraal team.


Parochiebestuur

De Laurentius & Elisabeth parochie heeft als zelfstandige parochie een eigen bestuur. De voorzitter is de pastoor en daarnaast zijn er verschillende parochianen die zitting hebben in het bestuur met elk hun eigen aandachtsgebied.


Parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius

Sinds 1 juni 2011 maakt onze parochie deel uit van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM). Het komt er in feite op neer dat de verschillende parochies van Rotterdam Rechter Maasoever, van Kralingen tot Overschie, overgingen naar 4 parochies, bediend door één pastoraal team, samenwerkend in een federatie, Federatie RMM.