Pastoraal team

Federatie RMM H. Laurentius

De kathedrale parochie H.H. Laurentius & Elisabeth maakt is een zelfstandige parochie die onderdeel uitmaakt van de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever. Derhalve heeft onze parochie niet een ‘eigen’ pastoor, maar wordt onze parochie bediend door een pastoraal team.

De Federatie RMM H. Laurentius heeft één pastoraal team. Zij hebben een gezamenlijk rooster gemaakt. Binnen onze eigen parochie hebben we daar nog niet zo heel veel van gemerkt. Andere parochies hebben hier al wat meer mee te maken, op zondag hebben zij andere dan hun vertrouwde voorgangers.

Het pastoraal team heeft een pastoraal plan gemaakt. Dit plan beschrijft hoe vorm gegeven gaat worden aan de Missionaire presentie (geloofsverkondiging binnen maar vooral ook buiten de eigen kring, missie in de eigen wijk) en pastoraat op maat.

De samenstelling van het Pastoraal Team is momenteel als volgt.

  • Mgr. Van den Hende - moderator/teamcoördinator
  • R.G.M. Gouw - priester/vice-moderator
  • M.P.J. Hagen - priester/plebaan
  • G.E.J. Doe - Diaken