Parochiebestuur

Want ook een parochie moet bestuurd worden


Plebaan Michel Hagen

Het gebeurt niet vaak dat het hele parochiebestuur gezamenlijk naar voren treedt. Daardoor zal niet iedere parochiaan een helder beeld hebben wie de bestuursleden zijn. Op de foto ziet u van rechts naar links onze bisschop, hij is de officiƫle eindverantwoordelijke voor onze parochie. Schuin achter hem zie u Sherida Gouverneur. Zij is onze Penningmeester. Dan ziet u voor haar Annemiek Kunen. Zij is secretaris van het bestuur. Achter haar staat Quirijn Haak. Hij is de afgevaardigde van onze parochie binnen de federatie H. Laurentius (RRM). Schuin voor hem staat plebaan Michel Hagen. De bisschop delegeert veel van zijn taken aan hem. Schuin achter hem staat Sergio Santos. Hij heeft het taakveld communicatie in ons bestuur en hij stelt zich hieronder aan u voor. Naast hem staat Paul Geenen. Hij draagt de verantwoordelijkheid voor het kerkgebouw inclusief de parochiezalen en de gebouwen erboven. Helemaal links staat Wim Niemantsverdriet. Hij is voor velen bekend als de vaste ceremoniaris bij grote plechtigheden met de bisschop. In ons bestuur is hij administrator en ondersteunt met name Sherida Gouverneur, onze penningmeester. Dit is het team waarmee wij de parochie besturen. Naast hun bestuurstaken komt u velen van hen ook op allerlei andere momenten tegen.