Het Vormsel ontvangen

Ontvang het zegel van de Heilige Geest

Wat is het vormsel?

Het woord ‘vormsel’ komt van het Oud-Nederlandse woord ‘vroomsel’. Dat betekent ‘sterksel’ (vroom = sterk). Het sacrament van het vormsel is de bekroning van het eerder ontvangen doopsel.

Op bijzondere wijze wordt in het vormsel nog eens de kracht van de Heilige Geest doorgegeven, de sterkte van de Heilige Geest. Het is de bevestiging van het doopsel.

Het vormsel geeft de kracht van de Heilige Geest om te getuigen van Jezus en zijn evangelie, om uit te komen voor je geloof in de levende Heer. De sterkte van de Heilige Geest helpt een christen om in het dagelijkse leven in woord en daad méér te lijken op Christus.

Jezus belooft aan zijn leerlingen van toen en nu: “gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn [..] tot aan het uiteinde der aarde” (Handelingen 1, 8).

Bron: Geloofsboekje : De zeven sacramenten: Doop, vormsel, eucharistie, - Bisdom Rotterdam


Het vormsel ontvangen in onze parochie

Het ontvangen van het vormsel vindt doorgaans één keer per jaar plaats. Dit gebeurt in een gezamenlijke viering met andere vormelingen uit de parochie federatie. Ook de voorbereiding gebeurt gezamenlijk.

De aankondiging van de start van de voorbereiding zal in de kerk vanaf de kansel, in de Nieuwsbrief en natuurlijk ook op deze site, ruimschoots van tevoren worden aangekondigd.