Het Doopsel ontvangen

Gezamenlijke Doopvoorbereiding parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever

Het pastoresteam van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM) heeft de catechetische activiteiten gebundeld. Voor de kerken die deze federatie RRM vormen (Kathedraal, de Maria-, Johannes- en Bernadetteparochie) vinden deze activiteiten plaats onder de naam “Laurentiushuis”. Op dit moment worden de activiteiten vooral in de parochiezaal van de kathedraal georganiseerd. Eén van deze is de doopvoorbereiding. U dient zich tot uw eigen locatiesecretariaat te wenden voor aanmelden bij deze voorbereiding.

Heeft u oudere kinderen vanaf 7 jaar of betreft het volwassenen geeft dit dan door aan het secretariaat dan krijgen deze jongeren een aangepaste voorbereiding .

De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een catechetische over de betekenis van het Doopsel en een liturgische over de Doopviering.

De gezamenlijke catechetische voorbereidingsbijeenkomst is er voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de federatie RRM worden gedoopt. Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de gelovige opvoeding van de kinderen staan centraal. Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament van het Doopsel. De avond wordt begeleid door Diaken E. Doe

Naast deze catechetische bijeenkomst hebben ouders een gesprek met de pastoor die het doopsel toedient, waarin de liturgie van de Doop wordt besproken.

De catechetische doopvoorbereiding vindt maandelijks plaats op een maandagavond halverwege de maand in de parochiezaal van de kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat van 19.45 tot 22.00 uur. De kosten van deze avond zijn € 10.- contant te betalen op de avond zelf.

Let op! de aanmelding moet minimaal een maand vóór de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn. Als een groep vol is moet er uitgeweken worden naar de volgende maand want: vol = vol.

Data in 2022 Aanmelding via secretariaat eigen parochie

  • augustus vakantie
  • maandag 19 september
  • maandag 17 oktober
  • maandag 14 november
  • maandag 12 december

In principe dient u zich tot uw eigen parochiekerk te wenden als u uw kindje(s) wilt laten dopen. Kijk hier wat uw parochiekerk is: www.bisdomrotterdam.nl ; kerk zoeken.

Is de Laurentius & Elisabethkathedraal uw kerk? U bezoekt regelmatig de Mis, weet zich betrokken en voelt u thuis in de Laurentius & Elisabethkathedraal maar u staat nog niet actief ingeschreven in de ledenadministratie, meldt u zich dan aan via het formulier dat u kunt aanvragen bij het secretariaat.

Wilt u meer informatie over bovenstaande bijeenkomsten, neem contact op met het parochiesecretariaat van de Laurentius & Elisabethkathedraal: 010 - 4772752 op werkdagen tussen 10:00-13:00 uur of per e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl
Alle aanmeldingen lopen via het (eigen) parochiesecretariaat.

De liturgische doopvoorbereiding vindt plaats in de week voor de Doopviering en wordt gegeven door de plebaan.
De bijdrage voor de Doopviering is een vrijwillige bijdrage die u in een enveloppe met daarop de naam van uw kind in de schaal bij het altaar kan doen.

De Doopviering is op de tweede zondag van de maand om 14:00 uur en de data’s zijn

  • Zondag 9 oktober / ivm Vormselvoorbereiding is het Doopsel op deze dag om 16:00 uur
  • Zondag 13 november
  • Zondag 11 december 2022.


Registratie van het Doopsel

U kiest ervoor om uw kind te laten dopen of zelf het doopsel te ontvangen. Hierover zijn wij als Rooms-Katholieke Kerkgemeenschap zeer verheugd. Wij willen u er tegelijk op wijzen dat u met deze doop een onomkeerbare keuze maakt voor uw kind in zoverre dat er enkele blijvende consequenties zijn verbonden aan het sacrament van de Doop:

De Doop is een sacrament dat niet ongedaan kan worden gemaakt. Het is een éénmalige feestelijke gebeurtenis en betekent toetreding tot de Rooms-Katholieke Kerk. Dit feit wordt opgetekend in het doopregister en kan daar niet uit worden verwijderd. Mocht een dopeling zich later uitschrijven als kerklid, wordt daar wel een aantekening van gemaakt in het doopboek;

Door het sacrament van het Doopsel wordt u of uw kind opgenomen als lid van de geloofsgemeenschap. Dit betekent dat er persoonsgegevens worden opgenomen in de R.K. ledenadministratie. De R.K. ledenadministratie wordt door de parochie beheerd.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Na het Doopsel wordt de inschrijving in de R.-K. ledenadministratie gemeld bij de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). SILA verwerkt zelf geen persoonsgegevens van u of uw kind, maar zorgt er wel voor dat een verhuizing of overlijden bekend wordt bij de parochiegemeenschap. Deze kan daar dan eventueel contact over opnemen.
Bent u bijvoorbeeld verhuisd dan kan uw nieuwe parochie u welkom heten.
Indien u of uw kind dat wensen, kunt u via SILA deze registratie laten verwijderen via www.sila.nl

Indien u zich bij SILA laat uitschrijven en u wenst wel in de ledenadministratie geregistreerd te blijven staan, dan zult u zelf bij verhuizing, overlijden, etc. de ledenadministratie van onze kerk hiervan op de hoogte moeten brengen: ledenadministratie@kathedraalrotterdam.nl

Foto: Josh Applegate via Unsplash.com