Het Doopsel ontvangen

De deur van de sacramenten

Wat is het doopsel?

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de deur van de sacramenten (‘ianua sacramentorum’) genoemd. Immers, pas na het ontvangen van het doopsel kun je andere sacramenten ontvangen.

Het doopsel zuivert je van alle zonden die je met je meedraagt (erfzonde) of die je hebt gedaan. Ze worden als het ware van je afgewassen. De pasgedoopte is een nieuwe mens. Het doopsel wordt het ‘bad van de wedergeboorte’ genoemd: “het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen” (2 Korintiërs 5, 17). De doop geeft je de kiem van eeuwig leven: je mag delen in het nieuwe leven van Jezus die verrezen is. Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Paulus zegt over het doopsel en de gemeenschap van de Kerk: “wij zijn door de doop één enkel lichaam geworden” (1 Korintiërs 12, 13). Een gedoopte is geroepen om met de eigen talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld. Petrus zegt: “Laat uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel” (1 Petrus 2, 5).

Het doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen. Als een protestant zou willen toetreden tot de Katholieke Kerk dan wordt iemand daarom niet opnieuw gedoopt maar als reeds gedoopte door de zalving van het vormsel in de Kerk opgenomen. Het doopsel is eenmalig want de Heer blijft je trouw, het is onuitwisbaar.

Bron: Geloofsboekje : De zeven sacramenten: Doop, vormsel, eucharistie - Bisdom Rotterdam

Photo: Josh Applegate -- unsplash

Het doopsel ontvangen in onze parochie

Het pastoresteam van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM) heeft de catechetische activiteiten gebundeld. Voor de kerken die deze federatie RRM vormen (Kathedraal, de Maria-, Johannes- en Bernadetteparochie) vinden deze activiteiten plaats onder de naam “Laurentiushuis”. Op dit moment worden de activiteiten vooral in de parochiezaal van de kathedraal georganiseerd. Eén van deze is de doopvoorbereiding. U dient zich tot uw eigen locatiesecretariaat te wenden voor aanmelden bij deze voorbereiding.

Heeft u oudere kinderen vanaf 7 jaar of betreft het volwassenen geeft dit dan door aan het secretariaat dan krijgen deze jongeren een aangepaste voorbereiding .

De doopvoorbereiding bestaat uit twee bijeenkomsten: een catechetische over de betekenis van het Doopsel en een liturgische over de Doopviering.

De gezamenlijke catechetische voorbereidingsbijeenkomst is er voor de ouders en – indien mogelijk de peetouders – van kinderen die in de federatie RRM worden gedoopt. Uitwisseling van eigen geloofservaringen en de gelovige opvoeding van de kinderen staan centraal. Daarnaast krijgen ouders uitleg over het sacrament van het Doopsel. De avond wordt begeleid door Diaken E. Doe

Naast deze catechetische bijeenkomst hebben ouders een gesprek met de pastoor die het doopsel toedient, waarin de liturgie van de Doop wordt besproken.

De catechetische doopvoorbereiding vindt maandelijks plaats op een maandagavond halverwege de maand in de parochiezaal van de kathedraal HH Laurentius en Elisabeth, ingang Robert Fruinstraat van 19.45 tot 22.00 uur. De kosten van deze avond zijn € 10.- contant te betalen op de avond zelf.

Let op! de aanmelding moet minimaal een maand vóór de eerste dag van de maand bij ons binnen zijn. Als een groep vol is moet er uitgeweken worden naar de volgende maand want: vol = vol.

In principe dient u zich tot uw eigen parochiekerk te wenden als u uw kindje(s) wilt laten dopen. Kijk hier wat uw parochiekerk is: www.bisdomrotterdam.nl ; kerk zoeken.

Is de Laurentius & Elisabethkathedraal uw kerk? U bezoekt regelmatig de Mis, weet zich betrokken en voelt u thuis in de Laurentius & Elisabethkathedraal maar u staat nog niet actief ingeschreven in de ledenadministratie, meldt u zich dan aan via het formulier dat u kunt aanvragen bij het secretariaat.

Wilt u meer informatie over bovenstaande bijeenkomsten, neem contact op met het parochiesecretariaat van de Laurentius & Elisabethkathedraal: 010 - 4772752 op werkdagen tussen 10:00-13:00 uur of per e-mail: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl
Alle aanmeldingen lopen via het (eigen) parochiesecretariaat.

De liturgische doopvoorbereiding vindt plaats in de week voor de Doopviering en wordt gegeven door de plebaan.
De bijdrage voor de Doopviering is een vrijwillige bijdrage die u in een enveloppe met daarop de naam van uw kind in de schaal bij het altaar kan doen. De Doopviering is op de tweede zondag van de maand om 14:00 uur.

Registratie van het Doopsel

U kiest ervoor om uw kind te laten dopen of zelf het doopsel te ontvangen. Hierover zijn wij als Rooms-Katholieke Kerkgemeenschap zeer verheugd. Wij willen u er tegelijk op wijzen dat u met deze doop een onomkeerbare keuze maakt voor uw kind in zoverre dat er enkele blijvende consequenties zijn verbonden aan het sacrament van de Doop:

De Doop is een sacrament dat niet ongedaan kan worden gemaakt. Het is een éénmalige feestelijke gebeurtenis en betekent toetreding tot de Rooms-Katholieke Kerk. Dit feit wordt opgetekend in het doopregister en kan daar niet uit worden verwijderd. Mocht een dopeling zich later uitschrijven als kerklid, wordt daar wel een aantekening van gemaakt in het doopboek;

Door het sacrament van het Doopsel wordt u of uw kind opgenomen als lid van de geloofsgemeenschap. Dit betekent dat er persoonsgegevens worden opgenomen in de R.K. ledenadministratie. De R.K. ledenadministratie wordt door de parochie beheerd.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Na het Doopsel wordt de inschrijving in de R.-K. ledenadministratie gemeld bij de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). SILA verwerkt zelf geen persoonsgegevens van u of uw kind, maar zorgt er wel voor dat een verhuizing of overlijden bekend wordt bij de parochiegemeenschap. Deze kan daar dan eventueel contact over opnemen.
Bent u bijvoorbeeld verhuisd dan kan uw nieuwe parochie u welkom heten.
Indien u of uw kind dat wensen, kunt u via SILA deze registratie laten verwijderen via www.sila.nl

Indien u zich bij SILA laat uitschrijven en u wenst wel in de ledenadministratie geregistreerd te blijven staan, dan zult u zelf bij verhuizing, overlijden, etc. de ledenadministratie van onze kerk hiervan op de hoogte moeten brengen: ledenadministratie@kathedraalrotterdam.nl

Foto: Josh Applegate via Unsplash.com