05.03.2023 Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2023

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Al bijna 2000 jaar is de kerk een gemeenschap en plaats voor ontmoeting met God en met elkaar. De kerk van vandaag speelt nog altijd een verbindende rol in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Voor mensen die zoeken en geloven kan de kerk een plek bieden voor rust en bezinning, gelegenheid voor verdieping van het eigen geloof, de ontmoeting met God en elkaar met het geloof als bron van inspiratie en kracht om ook in onze tijd op de weg van het evangelie verder te kunnen gaan.

We zijn samen kerk
De kerk is er voor de afzonderlijke persoon maar de kerk is ook meer. De kerk biedt ruimte om samen te bidden en de Heer ontmoeten, waar we een gemeenschap proberen te zijn en om te zien naar elkaar. Dat kan alleen als we een samenbindende kracht hebben en als Kerk vinden we die in ons geloof in Jezus Christus en zijn blijde boodschap.

We zijn op weg
We zijn samen op weg naar de kerk van morgen. Soms is het zoeken naar de goede weg. De Heilige Geest is ons kompas. We kunnen putten uit de geloofservaring en traditie van de kerk maar zullen ook attent en waakzaam moeten zijn om te zien wat er in onze tijd om ons heen gebeurt. Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te zijn en te blijven ontdekken wat God ons te zeggen heeft.

Ook in 2023 willen we als parochie samen op weg blijven gaan. Daar hebben we de steun van zoveel mogelijk parochianen – dus ook uw steun - bij nodig! Met deze brief doen we in het kader van de actie kerkbalans tevens een beroep op u voor een financiële bijdrage.

Al is de waarde van de kerk niet alleen in geldbedragen te vangen, voor activiteiten in en vanuit onze parochie hebben we wel voldoende middelen nodig: vieren (gebed en liturgie), leren (geloofsgesprek en catechese) en dienen (naastenliefde en noodhulp in caritas en diaconie). Denk aan het kerkgebouw, het pastoraat en het werk voor jongeren en ouderen. In de bijgevoegde brochure leest u daar meer over. Alleen in gezamenlijkheid, met uw steun en bijdrage, kunnen we dit gestalte geven. Ook in 2023 maken we ons als parochie sterk om een plaats te zijn voor ontmoeting met God en met elkaar, waar we bouwen aan verbinding en waar we geïnspireerd kunnen raken.

Alleen met elkaar vormen we als HH. Laurentius & Elisabethparochie een gemeenschap. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Ook waar het gaat om uw kerkbijdrage.

U kunt op verschillende manieren uw kerkbijdrage leveren: door zelf uw bijdrage over te maken naar het rekeningnummer van de parochie (NL23 INGB 0000529226, t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth), of via de Donatiehulp (klik hier). Vermeld bij het overmaken 'Kerkbalans' en eventueel uw naam.

Alvast heel hartelijk dank!

Over Kerkbalans

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.

bron : www.kerkbalans.nl

Lees ook: Kerkgangers blijven kerk steunen in tijden van crisis