23.01.2022 Kerkbalans

Aktie Kerkbalans 2022

We gaan er weer voor

Elk jaar in januari start de landelijke Actie Kerkbalans. In ons land doen dit jaar ongeveer 2.000 kerken mee van zaterdag 15 tot zaterdag 29 januari. Kerkbalans is een actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen om aandacht te vragen voor de Actie Kerkbalans.

Minder kerkbezoek in coronatijd

Omdat we door de coronapandemie de afgelopen twee jaar periodes hebben gehad van geen kerkbezoek, naar 30 kerkgangers, naar 100 of meer en nu weer recent terug naar 50, zijn de directe bijdragen in de collecte in die periodes fors gedaald. De overheid heeft geen voorziening om die verminderde inkomsten te compenseren. Daarom is de Actie Kerkbalans extra belangrijk geworden. Een jaar geleden hebben we daarom een grote inspanning geleverd met onze vrijwilligers door twee keer bij de parochianen, in januari en in september, een informatiefolder in de bus te doen.

Inkomsten kathedraal zorgelijk

In 2021 was de totale opbrengst van de Actie Kerkbalans € 25.834,-. Dat is ten opzichte van 2020 echt een groei waar we dankbaar voor zijn. Dat geldt ook voor de opbrengsten van de collectes. Voor 2021 was dat in totaal € 31.279,-. Ook daarin was er dus groei ten opzichte van 2020, iets waar we samen heel blij mee zijn. De totale jaarlijkse kosten echter voor verwarming en elektra (ruim € 20.000,-), onderhoud gebouwen, salariskosten (een kwart van de kosten in de federatie), verzekering en andere kosten bedragen meer dan € 215.000,-. De inkomsten zijn dus nog lang niet genoeg. Met de opbrengst van kaarsengeld, Misintenties en nog wat extra inkomsten, kwamen we in 2021 toch nog ruim € 71.000,- tekort. Het komende jaar zullen we waarschijnlijk meer ingrijpende maatregelen moeten nemen om de begroting sluitend te krijgen.

Vrienden van de kathedraal in oprichting

Om het hoofd boven water te houden zijn we vanuit het bestuur bezig een kring van vrienden van de kathedraal bij elkaar te brengen. De bedoeling is met hen samen plannen uit te werken om niet alleen het tekort op te heffen, maar wat meer ruimte te geven aan de begroting, zodat we ook iets kunnen reserveren voor onderhoud en voor nieuwe plannen. Komend jaar hopen we dat gerealiseerd te hebben. Toch zullen we als gemeenschap moeten proberen samen zoveel mogelijk de basiskosten op te brengen.

Doe mee aan Actie Kerkbalans!

Ja, ik ondersteun de kathedraal met een gift van:

€10
€20
€50

Kies hierboven het bedrag dat u wilt doneren.

Er lijkt een probleem te zijn met het ingevulde bedrag. Gebruik alleen cijfers en indien nodig een komma.

Donatie dient minimaal € 0,26 te zijn.

Wat doen we en waarvoor doen we het?

We hebben allerlei activiteiten en plannen, sommige zijn noodzakelijk, andere plannen zijn zeer gewenst. Behalve de enorme inzet van onze vrijwilligers is er ook geld nodig. Hieronder noemen we de plannen die we hebben.

Schilderij plebaan Chris Bergs

In de gang naar het secretariaat hangen schilderijen van oud-pastoors van onze parochie. Het bestuur heeft besloten aan deze galerij ook een schilderij van plebaan Chris Bergs toe te voegen. Het bestuur is bezig met het zoeken en benaderen van enkele bekwame portretschilders om tot een keuze te komen. Mocht u iemand kennen die een dergelijk portret kan schilderen, dan kunnen we uw suggestie meenemen. U kunt dit doorgeven aan de secretaris of via het e- mailadres aan het eind van dit artikel.

Klik hier om een gift te doen voor een schilderij van plebaan Chris Bergs

Stookkosten

We hebben gekeken naar de stookkosten van de kathedraal. Deze komen per week neer op meer dan € 400,- dat is ruim € 20.000 per jaar. We moeten daarom zoeken naar vermindering van de kosten en ook verduurzaming. Dat vraagt onderzoek en investering. Natuurlijk onderzoeken we wat we zelf kunnen doen met hulp van vrijwilligers, maar extra financiële steun in absoluut noodzakelijk om alles op pijl te kunnen houden. Een steeds groenere kathedraal zou het mooiste zijn, helemaal indien we CO2-neutraal konden worden. Dat zal op korte termijn niet lukken, maar het is wel ons doel. Verduurzaming vergt investering. Alleen wanneer we met de AKB boven onze begroting uitkomen, kunnen we wat gaan sparen voor de nodige maatregelen. Dus draagt u onze kerk en ook het milieu een warm hart toe, steun dan onze AKB.

Klik hier om een bijdrage te leveren aan het verlichten van de stookkosten

Projecten voor dit jubileumjaar

  • De stoeptreden aan de voorzijde van de kerk moeten deels opnieuw gelegd en gerepareerd worden. Ook zouden we de kerk gemakkelijker toegankelijk willen maken voor rolstoelen. Klik hier om dit project te steunen
  • De mozaïeken in het priesterkoor achter het altaar moeten gerestaureerd worden.
  • Het orgel vraagt om de tweede fase. Na de nieuwe speeltafel moeten nu grote delen van het orgel zelf aangepakt worden.
  • Nieuwe LED-verlichting in de kerk. Voor een betere verlichting en vermindering van de elektriciteitskosten moeten de lampen en ook de armaturen, in feite de hele opzet van de verlichting aangepakt worden. Klik hier om dit project te steunen.

Klik hier voor de donatiehulp en hier voor de donatiehulp voor de projecten van dit jubileumjaar

Nieuw systeem voor de QR-code op de banken

Op de banken is een QR-code bevestigd die niet steeds hoeft te worden vernieuwd. Dit scheelt werk voor de vrijwilligers en we hopen dat het ook voor de parochianen gemakkelijker werkt. U komt via de link van deze QR-code op een site van de parochie met een donatiehulp waar u een bedrag kunt aanklikken of zelf een ander bedrag kunt bepalen. Dan komt u bij iDeal en wordt u verder geleid naar de bank-app op uw telefoon. U kunt ook thuis deze app benaderen via: https://rotterdam.kathedralen.nl/.

U steunt uw kerk ook door uw kerkbezoek en door uw gebed

Bij de Actie Kerkbalans gaat vanzelfsprekend veel aandacht uit naar de financiën, eenvoudig omdat de kosten betaald moeten worden. Dan lopen we het risico te vergeten dat uw kerkbetrokkenheid ook zichtbaar wordt door uw kerkbezoek. Wat zou de kathedraal zijn zonder de mensen die dagelijks, wekelijks en maandelijks in de vieringen zijn? De biddende parochianen vormen samen het hart van onze geloofsgemeenschap. Tegelijk steunen zij ook financieel door alle kleine gebaren, een bijdrage in de collecte, een kaarsje of een noveenkaars aansteken, een Misintentie. Dit doet ons denken aan de weduwe met de paar penningen op de voorkant van ons blad. God ziet met andere ogen en zo willen wij ook kijken.

Periodieke schenking

het is mogelijk om giften aan de parochie van uw belasting af te trekken. De overheid biedt die mogelijkheid. Met een periodieke schenking kunt u wanneer u boven de grens van de aftrek van schenkingen uitkomt, toch ook dat bedrag volledig van de belasting aftrekken. Daarvoor kunnen wij u de formulieren leveren. Stuurt u een berichtje of neemt u contact op met het parochiesecretariaat.

Dank

Dit was heel wat informatie over de Actie Kerkbalans. Hoe het nu in 2022 ook uitpakt; bij voorbaat al veel dank voor uw steun. Samen maken we het mogelijk dat de kathedraal er de volgende 100 jaar ook nog staat.

Informatie of vragen kunt u via het secretariaat stellen: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl of via telefoonnummer 010 4772752 en bij geen gehoor 06 83113024. Openingstijden secretariaat op werkdagen van 10.00 tot 13.00 uur.

Plebaan Michel Hagen