Vastenactie 2024 Update

Leven in een veranderende wereld

Door Diaken Ed Doe, namens de MOV groep

Voor de Vastenactiecampagne van 2024 hebben we ons – samen met u – ingezet voor gezinnen in Zimbabwe. Misschien heeft u het al op het nieuws gezien, maar de situatie is hier sinds kort verslechterd: begin april riep president Mnangagwa de noodtoestand uit. Door El Niño is het in Zimbabwe namelijk nóg heter dan normaal, en valt er geen druppel regen. Hierdoor dreigen er ernstige voedseltekorten, vooral op het platteland.

Drinkwater voor meer mensen
We hebben direct contact opgenomen met onze lokale partner, die mede dankzij uw steun waterpompen kon plaatsen in twee districten in het oosten van Zimbabwe. De pompen werken op zonne-energie en voorzien elke dag tientallen gezinnen van schoon drinkwater. Volgens onze partner worden de pompen sinds de noodtoestand door extra veel mensen gebruikt, omdat andere waterputten in de omgeving leeg zijn. We helpen dus meer mensen dan voorzien: hartverwarmend nieuws in een schrijnende situatie.

Naaimachines en -lessen
Het water wordt nu alleen gebruikt om te drinken, en niet voor de gemeenschappelijke tuinen. Zodra het weer gaat regenen, kunnen de mensen verder met hun moestuinen. Daarnaast geeft onze partner ze een extra steuntje in de rug: ze hebben naaimachines en materialen beschikbaar gesteld en bieden naailessen aan. Zo kunnen vrouwen en jongeren die in kwetsbare omstandigheden leven kleding maken, en met de verkoop hiervan alsnog wat bijverdienen.

Duizendmaal dank
Zonder uw donaties tijdens de Vastencampagne hadden we de waterpompen nooit kunnen plaatsen. In deze extreme omstandigheden zorgen ze ervoor dat tientallen gezinnen voldoende drinkwater hebben. Daarom dank ik u, namens Vastenactie, van harte voor uw steun.