Paaseditie Federatieblad

Gezamenlijk parochieblad voor de hele federatie.

Zoals al bekend is het laatste nummer van Rondom Laurentius verschenen en zijn we overgegaan naar een gezamenlijk parochieblad voor de Federatie Heilige Laurentius.

In dit Paasnummer een pastoraal woord van pastoor Gouw, Lourdes in Rotterdam met de relieken van Bernadette, een interview met diaken Ed Doe en pastoor Adrie de Lange 50 jaar priester. Alle afzonderlijke parochies hebben een ook een paar eigen pagina's gevuld.
Daarnaast een mooi overzicht van alle vieringen in onze federatie. En zoals gebruikelijk een kinderpagina achterop.

Er liggen exemplaren achterin de kerken van de federatie en dus ook in de kathedraal. Daarnaast is het Federatieblad ook on-line te lezen: Federatieblad RRM Pasen 2024

Het blad ligt (voor zover nog beschikbaar) achterin de kerk. Het parochieblad is natuurlijk ook weer online te lezen, klik hier.


Ook een bijdrage voor het parochieblad?
Stuur uw bijdrage naar: redactie@johannesparochie.nl
of naar onze eigen lokale redactie: redactie@kathedraalrotterdam.nl.

De sluitingsdatum voor het indienen van uw bijdrage voor het volgende nummer is 15 april 2024.