Stabat Mater in de Hildegardiskerk

Komt u ook luisteren naar het Stabat Mater van Karl Jenkins?

Diaken Ed Doe, Walter en Leonie Martens, Ria en Sjaan Scholten, namens Feestcommissie Hildegardiskerk 130 jaar

Beste mensen van de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever, H. Laurentius,

We krijgen gelukkig weer wat ruimte om weer bijeen te komen na een lange periode van allerlei corona-maatregelen en daar komt ook nog eens bij dat we in de Veertigdagentijd zitten, een tijd van gebed, bezinning, vasten en extra omzien naar onze medemens. Laten we de mensen die te maken hebben met de oorlog in Oekraïne niet vergeten en hen in onze gebeden meenemen.

Stabat Mater is een Latijns gezang en vermoedelijk ontstaan in de dertiende eeuw in Frankrijk of Italië. Lange tijd werd het Stabat Mater toegeschreven aan de franciscaan Jacopone da Todi (circa 1230-1306). Een andere auteur die vroeger veel werd genoemd is paus Innocentius III (1198-1216). De tekst van het Stabat Mater is waarschijnlijk bedoeld voor persoonlijke meditatie, gewijd aan het lijden van Christus en het verdriet van Maria hierover.

Enkele trouwe vrijwilligers van de Hildegardiskerk hebben het idee opgevat om op zaterdagmiddag 2 april om 13.30 uur samen te gaan luisteren naar de muziek, met o.a. een powerpoint presentatie van Stabat Mater van Karl Jenkins. We zullen Maria vergezellen, die met tranen in haar ogen naast het Kruis staat en haar eigen Zoon en onze Heer ziet lijden…

U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn in de Hildegardiskerk (Hildegardisstraat 50, Rotterdam). Na afloop is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. Er is een deurcollecte en de opbrengst is bestemd voor het jublileum van de Hildegardiskerk 130 jaar (1892-2022).

Wij willen u vragen dat u zich even aanmeldt als u wilt komen, dit kunt u doen per email naar het secretariaat: franciscusenclara@gmail.com o.v.v. Aanmelding Stabat Mater. U kunt zich ook telefonisch opgeven; tel. 010 4660792.

Graag tot dan en een hartelijke groet,

Feestcommissie Hildegardiskerk 130 jaar

Diaken Ed Doe, Walter en Leonie Martens, Ria en Sjaan Scholten.

Wat: Stabat Mater van Jenkins

Waar: Hildegardiskerk, Hildegardisstraat 50, Rotterdam.

Wanneer: zaterdag 2 april, 13:30 uur