Vrijwilliger in de kerk

20 januari: impulsbijeenkomst voor allen die vrijwilligerswerk doen in de kerk

Als vrijwilliger helpt u actief mee bij een van de vele taken die er zijn in de parochie en maakt u het mee mogelijk dat in de parochie het evangelie wordt verkondigd in woord en daad. Wat betekent het om juist in deze organisatie vrijwilliger te zijn?

Vorig jaar was er een impulsdag voor parochiƩle vrijwilligers onder de titel 'Met hart en Ziel vrijwilliger in de kerk' (18 februari 2023). Hierbij bekeken wij naar het vrijwilligerswerk primair vanuit de eigen (gelovige) motivatie van de vrijwilliger. Dit jaar hebben we een andere invalshoek: de rol van vrijwilligers bij de verkondiging van het Evangelie door parochies, ook wel missionering genoemd.

Paus Franciscus schrijft: "Krachtens het ontvangen doopsel is ieder lid van het Volk van God missionaire leerling geworden (vgl. Mat. 28,19). ledere gedoopte, wat zijn functie in de kerk en het niveau van de vorming in het geloof ook is, is een actief subject van evangelisatie." De paus zegt ons - in navolging van de evangelist Mattheus - dat wij missionaire leerlingen zijn. Dat geldt niet enkel voor de ambtsdragers en religieuzen, maar voor iedereen die gedoopt is en dus ook voor iedere vrijwilliger in de kerk.

Zodra we geraakt zijn door het vuur van zijn Geest, zijn we geroepen en uitgenodigd om ons geloof uit te dragen. Dit doet u o.a. door een steentje bij te dragen aan de opbouw van de parochie. Op deze bijeenkomst staan we stil bij de missionaire opdracht van de Kerk in de wereld, hoe dat gestalte krijgt vanuit parochies en wat dat betekent voor de inzet van vrijwilligers.

Als vrijwilliger helpt u actief mee bij een van de vele taken die er zijn in de parochie en maakt u het mee mogelijk dat in de parochie het evangelie wordt verkondigd in woord en daad. Wat betekent het om juist in deze organisatie vrijwilliger te zijn.

Locatie
Adelbertuskerk
Minervaweg 7
Delft

Datum & Tijd
20 januari 2024
10.00 - 13.45 uur

Lunch
We sluiten af met een kopje soep en ontmoeting

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de impulsbijeenkomst

Aanmelden
Graag via deze link


Programma

Tijdens deze impulsbijeenkomst komen onder meer de volgende thema's aan bod:

  • De Kerk in navolging van Jezus de Christus
  • ledere gelovigen geroepen om missionaris te zijn
  • De parochie als gemeenschap van geroepenen
  • Vrijwilligers als bouwstenen van de parochie
  • Hoe blijft het vuur bij u als vrijwilligers brandend?

Agenda

09.30 uur: Inloop
10.00 uur: Welkom en opening
10.10 uur: Korte kennismakingsronde, naam, parochie, vrijwilligerswerk
10.25 uur: Gesprek aan de hand van enkele stellingen

Een missionerende kerk, wat verstaan we daaronder en hoe krijgt dit gestalte vanuit de parochie?
10.40 uur: Theorie door Hein Steneker
11.00 uur: Vragen en reacties van deelnemers

Missionaire kerk vraagt om (missionaire) vrijwilligers
11.10 uur: Koffie
11.20 uur: Inleiding door Hein Steneker
11.25 uur: Deelnemers plaatsen hun vrijwilligerswerk op het missionaire speelveld
11.30 uur: Gesprek

Hoe houden we het vuur brandend?
11.45 uur: Inleiding Hein Steneker
11.55 uur: Vragen en opmerkingen

Wat kan een vrijwilliger van de parochie verwachten en zelf inbrengen?
11.55 uur: Uiteen in workshops
12.25 uur: Presentatie workshops
12.50 uur: Afsluiting Hein Steneker

13.00 uur: Gebed voor de lunch
13.00-13.45 uur: Kopje soep en ontmoeting