Getijdengebed

Vanaf donderdag 23 februari elke donderdag in Blijdorpkerk

Door Ed Doe, Diaken

Het Getijdengebed is het officiële dagelijkse gebed van onze Wereldkerk. Het bestaat uit gebeden die op meerdere momenten van de dag worden gebeden. Het Getijdengebed is een invulling van de Bijbelse woorden “Dagelijks spreek ik mijn lof - zeven malen” (Psalm 119,164) en “Bidt zonder ophouden” (1 Tess 5,17). Het hart van het Getijdengebed vormen de 150 psalmen uit de Bijbel, aangevuld met hymnen, lofzangen (o.a. van Zacharias en Maria), smeekbeden en korte Bijbelteksten.

Het Getijdengebed is een krachtig gebed en een mooi voorbeeld van een biddende gemeenschap. Met het Getijdengebed wilt men bereiken dat er constant, 24 uur per dag, op de wereld wordt gebeden. Alle kloosterlingen, priesters en diakens worden geacht het Getijdengebed te bidden, maar ook wij allemaal als gelovigen worden door de Kerk uitgenodigd om hier - vrijwillig en naar eigen vermogen - aan deel te nemen.
Het is zeer krachtig als je als gelovige in Nederland samen met medegelovigen in bijvoorbeeld China precies hetzelfde gebed kunt opdragen aan God. Zo ontstaat er een ‘ketting’ van gebed die de hele wereld rondgaat. Ook is het geruststellend te weten dat als wij dit gebed een keer niet kunnen bidden, er altijd mensen zijn die dit wel doen voor ons.

Vanaf donderdag 23 februari zullen wij iedere donderdagavond vanaf 19.30 uur samen komen in de Blijdorpkerk, ingang aan de zijkant (Nicolaas Ruyschstraat 1, 3039 WR Rotterdam; na 18.00 uur gratis parkeren) om het Avondgebed (de Vespers) samen te bidden.
U bent van harte welkom om daaraan mee te doen. Er zal ook ruimte zijn om uit de Schrift te lezen en om onze eigen gebeden voor te leggen aan God en dat we voor elkaar mogen bidden.

Graag tot dan!