Update Energiecompensatie

Vele mensen doneerden hun Energiecompensatie!

Onze Parochiële Caritas Instelling (PCI) H. Elisabeth wil dienstbaar zijn in onze stad Rotterdam door steeds weer op zoek te gaan naar de concrete noden en behoeften van alle Rotterdammers…

In reactie op verzoeken van mensen binnen onze kerken hebben wij in oktober 2022 besloten een banknummer open te stellen zodat mensen hun energiecompensatie geheel of gedeeltelijk konden doneren ten behoeve van hen die het harder nodig hebben. Op dit banknummer is een aanzienlijk bedrag binnen gekomen!

De PCI H. Elisabeth heeft besloten om het bedrag van 3600 Euro te verdelen en te doneren aan drie verschillende instanties die werkzaam zijn in onze stad Rotterdam, namelijk: de Voedselbank Rotterdam, het Leger des Heils en Taskforce Schiebroek Solidair. Zij zijn in staat om de meest kwetsbare mensen te bereiken en om hen in staat te stellen de gestegen kosten van energie, voedsel en andere levensbehoefte te betalen.

De PCI wil iedereen bedanken die hieraan meegeholpen heeft. Kerk zijn doen we met elkaar en voor elkaar. Paus Johannes Paulus II schreef het volgende over solidariteit: “…solidariteit is derhalve niet een gevoel van een vaag medelijden of van oppervlakkige vertedering bij het leed van zovele mensen, dichtbij of veraf. Zij is in tegendeel het vaste en volhardende besluit om zich in te zetten voor het algemeen welzijn van allen en van ieder, omdat wij werkelijk allen verantwoordelijk zijn voor allen” (Sollicitudo Rei Socialis 1987, n. 38).

Vrede en alle goeds,
Diaken Ed Doe, namens de PCI H. Elisabeth.