Adventsactie 2023

Terugblik en opbrengsten van de Adventsactie 2021

Diaken Ed Doe, namens de MOV - Parochiefederatie RRM, H. Laurentius

De Adventsactie 2022 is weer ten einde. We mochten solidair zijn met de straatkinderen in Kinshasa (Democratische Republiek Congo in Centraal Afrika). Kinderen die geen contact meer hebben met hun families en die weggestuurd of weggevlucht zijn vanwege de armoede en mishandeling of andere zaken. We mochten helpen om deze kinderen een menswaardig bestaan te geven, door ze op te vangen in een centrum en om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie en dat ze praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg kunnen ontvangen.

In iedere kerk binnen de RK Federatie RRM, H. Laurentius hebben veel trouwe vrijwilligers mooie creatieve initiatieven bedacht om aandacht te vragen voor dit project. We hebben samen gegeten, gebeden, gemediteerd, gesproken erover en geld ingezameld. Het is mooi om te zien om hier samen mee bezig te zijn, om samen op weg te gaan en te blijven, om elkaar te blijven inspireren, door handen en voeten te geven aan ons geloof in God en aan onze medemens.

Ik wil alle mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de Adventsactie 2022 heel hartelijk bedanken en ik weet zeker dat we weer een mooie bijdrage hebben kunnen leveren.

De opbrengsten van iedere parochie is op dit moment nog onbekend, dus de verschillende opbrengsten krijgt u nog van ons tegoed, inclusief een update over het project: Opvang en hereniging van straatkinderen in DR Congo.

Nogmaals, bedankt!