Vastenactie 2023

Geef 300 kinderen uit de sloppenwijken van Kisumu - Kenia een identiteit!

Diaken Ed Doe, namens de MOV - Parochiefederatie RRM, H. Laurentius.

De MOV-werkgroep binnen de federatie RRM H. Laurentius is alweer volop bezig zich voor te bereiden op de komende Vastentijd en daarmee natuurlijk ook met ons project t.b.v. de Vastenactie. De Vastentijd is een periode om ons voor te bereiden op het bijzondere feest van Pasen. In deze tijd verbreden wij ook altijd onze blik naar buiten, naar mensen die onze zorgen nodig hebben. Ook in ons land zijn er zeker mensen die niet aan onze aandacht mogen ontsnappen, maar het is inmiddels een mooie traditie geworden, binnen onze federatie RRM H. Laurentius om ons ook in te zetten voor onze medemens in de ontwikkelingslanden.

In 2019 heeft de MOV-werkgroep van de RK Federatie RRM, H. Laurentius een mooie campagne gehouden voor het verzorgen van een ziektekostenverzekering voor de `oma-gezinnen' in Kisumu - Kenia. Er zijn nu momenteel 180 `oma-gezinnen' die een ziektekostenverzekering krijgen. Met een medewerker van dit project in de sloppenwijken aldaar is onze trouwe en enthousiaste vrijwilliger Marijke Ameling deze gezinnen gaan bezoeken. Deze `oma-gezinnen' bestaan uit oma's die hun kleinkinderen moesten opvangen omdat hun eigen kinderen, dus de ouders van die kinderen, waren gestorven aan Aids. Dat project liep heel goed, maar er zijn nu een aantal nieuwe regels in Kenia die wij graag onder de aandacht willen brengen.

Registreren voor identiteit
Ouders in Kenia moeten, net als bij ons, zelf aangifte van geboorte doen. Als ze dit doen binnen zes maanden na de geboorte dan kost dit 50 Keniaanse shillings (ongeveer 0,50), daarna kost het 500 shillings. Heel vaak wordt het aanvragen verzuimd, omdat er in de sloppenwijken geen geld is, vaak hebben de ouders geen vaste woonplaats en soms raken er ook allerlei documenten verloren, en als een van de ouders gestorven is, dan wordt het verkrijgen van een geboortecertificaat veel moeilijker. Er is géén centrale bevolkingsregistratie in Kenia. Aanvragen van een verloren document moet in principe gebeuren in de geboorteplaats, wat de procedure bemoeilijkt.

In Kenia (en in Nederland) is een geboorteakte een zeer belangrijk document dat vereist is bij het aanvragen van allerlei sociale programma's en overheidsdiensten, zoals: registreren voor nationale examens, aanvragen van nationale identiteitskaart, paspoort en rijbewijs en sollicitaties voor werk. Een geboorteakte maakt dat je bestaat!


`Oma-gezinnen'
Het project: `oma-gezinnen' startte als een proefproject in samenwerking met de Nationale Ziekenhuis Kosten Verzekering in Kenia. Maximaal vijf kinderen per pleeggezin werden in goed vertrouwen destijds voor 3 per gezin per maand in deze verzekering opgenomen. Overigens kost dat nu 10 per `oma-gezin'. Na tien succesvolle jaren werd deze regeling opengesteld voor alle pleeggezinnen in Kenia, maar voortaan moest de wezen status van de kinderen en de pleegouder status van de verzorgers officieel via de rechtbank worden vastgesteld en dit bracht aanzienlijke kosten met zich mee.

Kosten
De reeds overleden missionaris Hans Burgman, die dit project heeft opgericht voor de `oma-gezinnen', was een warm voorstander van het registreren van de weeskinderen en de verzorgers omdat dit de kinderen een legale status geeft. Een begin van een bestaan en van een identiteit. Het gaat om zo'n 300 weeskinderen. De kosten bedragen ongeveer 1,5 miljoen Keniaanse shillings, wat overeenkomt met ongeveer 50 per kind. Voor ons relatief weinig, maar voor de pleegouders is dit niet te bekostigen, want als het meezit verdienen ze 1 á 2 euro per dag om van te leven per gezin.


Helpt u mee?
U begrijpt het misschien al, de oma's hebben het geld niet om deze kinderen te laten registreren, dus hebben zij geen recht op de gezondheidszorg. Wij willen ons de komende Vastentijd gaan inzetten om deze 300 kinderen een eigen identiteit te geven, dan mogen ze bestaan en hebben ze later meer kans om een menswaardig bestaan op te bouwen.

De Vastenactie heeft ons project goedgekeurd, dus wij gaan er vol enthousiasme tegen aan! We zullen zeker de komende maanden van ons laten horen in alle parochies en wij rekenen op uw gebed, op uw medewerking, maar ook op uw gulle gaven. Het is allemaal meer dan de moeite waard!

Ook u kunt dit project ondersteunen door een bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer:

NL23 INGB 0000 5292 26
t.n.v. Parochie Laurentius en Elisabeth
o.v.v. `Vastenactie 2023 RRM ­ Kenia
'

Ik hoop dat deze Vastentijd voor ons een tijd mag zijn om te mogen groeien in ons geloof, in hoop voor een betere wereld en in veel liefde voor God en voor onze medemens. Helpt u ook mee? Alvast bedankt! Diaken Ed Doe, namens de MOV Federatie Rotterdam Rechter Maasoever - H. Laurentius

De bisschoppen bevelen deze Vastenactie van harte bij u aan.