Vastenactie 2022

Een goede en gezonde start voor kinderen in Congo

Door diaken Ed Doe, namens de MOV Parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius.

Na een warme zomer mogen we ons weer gaan opmaken voor de herfst en de winter. De donkere en koude dagen beginnen er weer aan te komen en door die donkere en vaak natte dagen gloort er ook een licht dat steeds groter wordt. Er is hoop, we mogen ons gaan voorbereiden op het mooie Kerstfeest en dat doen we ieder jaar in de Advent. We zijn in afwachting van de komst van het kindje Jezus en we mogen stilstaan bij de wederkomst van de Heer.

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. Het Licht van de wereld komt naar ons toe en Hij geeft ons geloof, hoop en liefde waaruit wij mogen leven, het is als een bron die ons voedt.

We mogen in de Advent ons richten op het Kindje Jezus en we mogen Hem aanschouwen in de straatkinderen in Congo-Kinshasa (Democratische Republiek Congo in Centraal Afrika). Een langdurige burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale uittocht naar de hoofdstad Kinshasa, een stad met nu meer dan tien miljoen inwoners.

Op straat leven veel kinderen die geen contact meer met hun familie hebben omdat ze zijn weggestuurd of weggevlucht vanwege armoede, mishandeling of beschuldiging van hekserij. Naar schatting zijn er momenteel tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die zowel overdag als 's nachts op straat leven.

Het thema van de Adventsactie van dit jaar luidt: Een goede start voor ieder kind

Samenwerken in onze federatie RRM

Met de Adventsactie 2022 willen we 300 straatkinderen in een centrum gaan opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg.

Daarnaast worden ze ook begeleid door psychologen die ze helpen hun traumatische en vaak gewelddadige ervaringen achter zich te laten. De gezinnen waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie op de lange termijn kunnen omgaan.

Beste mensen laten we ons best doen voor deze straatkinderen die een moeilijke start in hun leven hebben; dat zij omringd mogen worden door goede zorg, zorg die nodig is voor een goed begin van hun leven, zodat zij kinderen van hoop kunnen zijn en laten we daarbij de ouders niet vergeten die onder moeilijke omstandigheden wonen; dat zij goede ondersteuning krijgen om hun kinderen een goede start te geven, zodat zij in geborgenheid kunnen leven met elkaar.

De bisschoppen bevelen deze actie van harte bij u aan

Tijdens de adventsperiode vragen de bisschoppen aandacht voor de adventsacties 2022. Dit jaar met het thema “een goede start voor ieder kind”

De bisschoppen vragen via de Adventsactie aandacht voor de hoop:

  • Hoop op de komst van het Licht
  • Hoop op een betere wereld
  • Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag alle mensen een waardig leven kunnen leiden

Hoop is nooit vanzelfsprekend. Daarom vertellen we verhalen van mensen die met hun toewijding en hun liefde een verschil maken.

Laten we alle kinderen een kans geven op een goede start in het leven

Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans. Daarom steunen de bisschoppen dit jaar vier projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.
Vanuit de federatie RRM hebben we gekozen voor het project voor de kinderen in Congo.

Ook u kunt dit project financieel ondersteunen door een bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer:

NL23INGB0000529226 tnv Parochie Laurentius en Elisabeth
o.v.v. “Adventsactie 2022 RRM – DR Congo”

Ik hoop dat deze Adventsperiode voor u een tijd mag zijn om te groeien in uw geloof en te vertrouwen op God die Zich openbaarde in Zijn Zoon Jezus Christus, het Licht dat in de wereld is gekomen om ons allen weer hoop te geven…

Helpt u ook mee?