Ziekenzalving

Gezamenlijke Ziekenzalving in de Hildegardiskerk op vrijdag 9 december 2022.

Op vrijdag 9 december om 13.30 uur is er in de Hildegardiskerk een eucharistieviering met daarin de mogelijkheid om het sacrament van de zalving te ontvangen. Bisschop van den Hende zal in deze viering voorgaan.

Vroeger sprak men over het sacrament van de stervenden of het laatste sacrament, omdat dit bij uitstek aan stervende mensen werd toegediend. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft tot een nieuw verstaan hiervan geleid en men pleit ervoor, dat de ontvanger bij voorkeur in een vroeg stadium erom vraagt, zodat hij/zij de voltrekking ervan bewust kan meemaken. De laatste vijftig jaar heeft er dus een belangrijke verschuiving plaatsgehad van stervenssacrament naar ziekensacrament en vervolgens naar sacrament voor de ouder-wordende mens, die beseft dat hij in zijn laatste levensfase is gekomen

Als je ouder wordt, kijk je terug op je leven. Mooie en minder mooie herinneringen en ervaringen spelen daarbij een rol. En vooral dat laatste kan zwaar wegen! Daarom is het goed om je bewust te zijn van een liefdevolle vergevende God die ons altijd weer nieuwe kansen geeft, God die barmhartig is! Dát mogen we vieren bij het ‘Sacrament van de Ziekenzalving’.

Het is mooi wanneer partners, familieleden of andere dierbaren bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig zijn. Na afloop van de viering wordt er gezamenlijk een kopje koffie of thee gedronken.

U kunt zich aanmelden door te bellen of te mailen naar ondergetekende. Graag uiterlijk zondag 4 december!!!

In verband met de organisatie verzoeken wij u te vermelden met hoeveel personen u komt.

Marianne van Keulen
Tel. 06 40358997
mariannevankeulen@gmail.com

Foto: Ramon Mangold (uit: Het geloofsboekje over de ziekenzalving en het sacrament van boete en verzoening, uitgave Bisdom Rotterdam)