Adventsactie 2021

Een gezonde start

voor moeder en kind

Door diaken Ed Doe, namens de MOV Parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius.


Beste mensen,

Dit schrijven is op het moment dat de Nederlandse bisschoppen besloten hebben om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Is Corona dan nu echt op zijn retour en mogen we ons weer echt gaan verheugen met steeds meer versoepelingen in de kerk en in de samenleving?

Het geeft ons in ieder geval weer hoop, hoop om weer te leven zonder allerlei voorzorgsmaatregelen, hoop om gewoon dicht bij elkaar te kunnen zijn en elkaar weer echt nabij te zijn en hoop op een betere wereld. De mens heeft hoop nodig, hoop geeft zin, kracht, troost en moed in het leven en als we een ding hebben geleerd de afgelopen 1,5 jaar is dat hoop niet (meer) een vanzelfsprekendheid is.

En hoe fijn is het dan om zo over een paar maanden de Adventsperiode in te gaan, de voorbereidende periode naar het mooie Kerstfeest, waarbij we herdenken dat het Licht in de wereld is gekomen, het Licht dat ons allen hoop geeft en brengt.

De Adventsactie 2021 richt zich ook op hoop! Hoop dat iedereen kan delen in overvloed en dat op een dag iedereen in het gemeenschappelijke huis, waar wij allemaal ons onderdak hebben, een waardig bestaan kan opbouwen en zich thuis kan voelen om met en voor elkaar te leven. Het thema van de Adventsactie van dit jaar luidt: 'Een gezonde start voor moeder en kind'. We willen dit jaar ons richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

Wat gaan we doen in de Parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius?

We gaan meewerken aan het campagne project: Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe.

Het UMP-district (Uzumba-Maramba-Pfungwe) is een plattelandsgebied in het noordoosten van Zimbabwe en hierin ligt de Nyanzou-kraamkliniek. Relatief veel pasgeborenen en hun moeders sterven rond de bevalling. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vele thuisbevallingen en de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde kraamkliniek. Het verzorgingsgebied van de kliniek is groot en er is weinig vervoer beschikbaar. Daarom kunnen vrouwen niet wachten tot de bevalling zich aandient en dan pas naar de kliniek gaan. Een goed toegerust opvanghuis is dan ook van belang. Het bestaande opvanghuis is te klein, vervallen en er zijn geen behoorlijke sanitaire voorzieningen.

Het project wil ervoor zorgen dat het opvanghuis voor moeders met een aantal kamers wordt uitgebreid en wordt voorzien van sanitair en een keuken. Ook zullen er zonnepanelen worden geïnstalleerd aangezien de kliniek nu niet is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De zonnepanelen maken verlichting bij nachtelijke bevallingen mogelijk en voorzien de koelkast van stroom. Daarin worden medicijnen en vaccins bewaard.

Door uitbreiding en renovatie van het opvanghuis worden er jaarlijks tweehonderdvijftig moeders met hun kinderen opgevangen alsmede zeventig vaders om hun vrouw te steunen. Verder zullen er vijftien lokale verpleegkundigen worden opgeleid op het gebied van geboortezorg en zuigelingen- en kleuterzorg. Er worden dertig ouderparen opgeleid in de zorg voor baby's en peuters. Deze ouders kunnen hun nieuwe kennis verder in hun omgeving delen. Ook worden dertig groepen vrouwen uit driehonderd huishoudens getraind op het gebied van moeder- en kindzorg. De kliniek krijgt haar eigen kippenren. De eieren uit eigen productie worden gebruikt om de pas bevallen moeders en een groep ondervoede kinderen te helpen aansterken.

Beste mensen laten we ons best doen en deze mensen in Zimbabwe in ons hart meedragen gedurende de adventsperiode, dat we bidden voor de aanstaande moeders in Zimbabwe, dat zij een plek mogen hebben waar ze veilig kunnen bevallen; voor de aanstaande vaders, dat zij hun vrouwen kunnen steunen daar waar dat mogelijk is, naar het voorbeeld van de heilige Jozef; voor de baby’s, dat zij omringd worden door goede en liefdevolle zorg die nodig is voor een goed en gezond begin van hun leven en laten wij ook de mensen niet vergeten van de klinieken die tot het uiterste gaan om zorg te bieden; dat zij altijd gesterkt en bezield mogen blijven in hun werk.

U kunt dit project ook financieel ondersteunen door een bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer: NL23INGB0000529226 tnv Parochie Laurentius en Elisabeth o.v.v. “Adventsactie 2021 RRM - Zimbabwe”. Ik hoop dat deze Adventsperiode voor u een tijd mag zijn om te groeien in uw geloof en te vertrouwen op God die Zich openbaarde in Zijn Zoon Jezus Christus, het Licht dat in de wereld is gekomen om ons allen weer hoop te geven…

Helpt u ook mee?


U kunt ook via onderstaande link deelnemen aan de Adventsactie.

Deelnemen aan de Adventsactie