Pastoraal werkster Desirée Bühler stopt

Desirée Bühler stopt met parochiewerkzaamheden

Velen van u hebben de afgelopen twee jaar ons teamlid Desirée Bühler leren kennen, zoals bij de basiscursus en onlangs nog bij de bijbelavonden. Desirée werkte reeds voor het Bisdom in het kader van het jongerenpastoraat. Daarnaast heeft zij nu twee jaar parttime in onze federatie gewerkt. Bij de keuze omtrent verlenging heeft Desirée aangegeven met haar werkzaamheden in de parochie te stoppen. Haar werk voor het jongerenpastoraat in het bisdom Rotterdam zal zij continueren. Het pastoraal team ziet haar met lede ogen vertrekken en hoopt op een spoedige aanvulling van het team. Een uitgebreider bericht kunt u lezen op de website van de H. Bernadette parochie.