Priesterwijding

Sander Verschuur bereidt zich voor op priesterwijding: video en noveen

Afgelopen mei werd Sander Verschuur diaken gewijd, zaterdag 13 november zal bisschop Van den Hende hem tot priester wijden voor het bisdom Rotterdam. Om naar deze bijzondere gebeurtenis toe te leven, is er video gemaakt en wordt een noveen gebeden.

“De vreugde die de Heer u schenkt, zij uw kracht”

(Nehemia 8,10)

Video

Ter gelegenheid van de priesterwijding is een video gemaakt waarin Sander vertelt over zijn weg hier naartoe. Hieronder kunt u de video bekijken. Lees meer over deze vide op op de Bisdom site: VIDEO Voor de priesterwijding - Sander Verschuur

Noveen

Om Sander Verschuur te ondersteunen bij zijn voorbereiding, kunt u zich aansluiten bij de noveen door de huisgemeenschap van Vronesteyn gebeden. De noveen begint op vrijdag 5 november en eindigt op de dag van de priesterwijding van Sander Verschuur op zaterdag 13 november.


Gebed

V. Op deze ... dag van de noveen voor de aanstaande priesterwijding bidden wij:
Heilige Geest van God, verenigd met Maria, de Moeder van de Kerk, verenigd ook met de apostelen die na de hemelvaart van Jezus, onze Heer, biddend naar uw komst hebben uitgezien, smeken wij met aandrang: kom en zuiver ons hart, kom en verlicht ons verstand, kom en maak onze wil één met die van God.

A. Beziel de Kerk waarvan Gij de levensbron zijt, heilig op bijzondere wijze Sander Verschuur die over enkele dagen zal worden gewijd tot priester van de Kerk.
Geef hem de genade priester te worden naar het hart van onze Heer.

V. Zegen ons huis Vronesteyn en allen die daar wonen, zegen hen die ons weldoen op welke wijze ook.

A. Geef vrede aan de wereld, en vernieuw het aanschijn van de aarde. Want Gij zijt de scheppende Geest van God, de Geest die alles nieuw kan maken. Wij danken U voor uw leven en uw licht. Door Christus onze Heer.

Amen.