30.10.2021 Activiteiten

H. Vormsel

Toediening sacrament van het Vormsel op 14 november om 15u in de kathedraal

Door Pastoraal Werker Désirée Buhler,
Namens de werkgroep Vormsel federatie RRM H. Laurentius

Voor de zomervakantie zijn de tieners begonnen met de voorbereiding op hun Heilig Vormsel. Meer dan vijfendertig tieners doen dit jaar mee in de federatie RRM. De werkgroep bestaat inmiddels uit vier vrijwilligers. Daar ben ik heel blij mee want met zo’n grote groep is het niet haalbaar alle lessen te geven zonder vrijwilligers. Elke zondagochtend sluiten de tieners zich aan bij de H. Mis waarna de lessen zijn.

U kunt zich voorstellen dat het dan in de plebanie een drukte van belang is. Wij openen elke les met een moment van bezinning aan de hand van een door de vormelingen zelf gemaakt gebedssnoer. Daarna verdiepen wij ons in een verhaal uit de bijbel en spreken met elkaar over de betekenis ervan in ons leven. De laatste les schrijven de Vormelingen een brief aan de bisschop met de vraag of hij ze wil vormen en waarom.

Op 14 november as. om 15.00 uur zal Mgr. J. v.d. Hende, in een Eucharistieviering in de kathedraal, de Vormelingen het sacrament van het Vormsel toedienen. Nu er geen 1,5 meter meer geldt in de kerken bent ook u van harte welkom dit feestelijke moment mee te vieren.

Foto (bewerkt): Bisdom Rotterdam

Dit artikel verscheen eerder in parochieblad Rondom Laurentius jaargang 4 nr 4 (2021-7)