30.10.2021 Activiteiten

Priesterwijding en eerste Mis Sander Verschuur

Priesterwijding Sander Verschuur op zaterdag 13 november, eerste Mis op zondag 14 november

Door Plebaan Michel Hagen

Op zaterdag 13 november zal bisschop Van den Hende door handoplegging en gebed Sander Verschuur tot priester wijden voor het bisdom Rotterdam. De wijdingsplechtigheid vindt plaats tijdens een plechtige eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal (11.00 uur).

De afgelopen maanden hebt u reeds het een en ander kunnen lezen over zijn weg naar het priesterschap. Eerder dit jaar, op 9 mei, werd Sander diaken gewijd op Bovendonk. Sander ontving via Vronesteyn de priester en diakenopleiding van ons bisdom zijn vorming en opleiding. Daartoe volgde hij de deeltijdstudie aan de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk in het Bisdom Breda waar onze opleiding mee samenwerkt.

De zondag aansluitend, 14 november, zal Sander om 11:00 uur zijn eerste Mis celebreren in de kathedraal. Zowel bij de wijdingsplechtigheid als bij de Eerste Mis, zijn parochianen van harte welkom.

Priester zijn in deze tijd is een veelomvattende opdracht. Daarom vragen we u ter voorbereiding op de wijding om gebed voor Sander. Het gebed hieronder kan daarbij behulpzaam zijn. Ook kunt u hem bij uw intenties insluiten wanneer u de rozenkrans bidt of naar de Mis komt.

Dank voor uw betrokkenheid en weet u welkom in de vieringen.

Foto: Johan Wouters/Bisdom Breda

Gebed

Heer, geef uw dienaren een ruim hart, open voor uw gedachten, gesloten voor elk onwaardig streven en menselijke wedijver; een ruim hart, altijd weer bereid naar het uwe toe te groeien; een ruim hart, zo wijd als de wereld, zo groot als de Kerk; bereid ook om allen lief te hebben, om allen te dienen, om allen dichter bij U te brengen.

Amen.

Gebed voor toekomstige priesters van kardinaal Montini (later: paus Paulus VI)

Dit artikel verscheen eerder in parochieblad Rondom Laurentius jaargang 4 nr 4 (2021-7)