10.09.2022 Activiteiten

Groothuisbezoek

Nieuw initiatief van plebaan Hagen

Door plebaan Michel Hagen

Wie kent de tijd nog dat op de pastorie een pastoor met meerdere kapelaans woonden. In het afgelopen jaar hebbejn we vanwege het jubileumjaar herinneringen opgehaald aan de bouw van de kerk en de opbouw van de parochie honderd jaar geleden. Huisbezoek was in die tijd een bekend verschijnsel, In sommige parochies was het zelfs de gewoonte dat de pastoor of een van de kapelaans minstens een keer per jaar bij alle parochianen thuis op bezoek kwam. Tijdens die bezoeken konden allerlei onderwerpen besproken worden, maar belangrijk was ook gewoon het persoonlijke contact. Iedereen weet inmiddels dat die vorm van huisbezoek zo niet meer haalbaar is. Persoonlijk huisbezoek blijft nu meestal beperkt tot uitvaartgesprekken, huiszegeningen, ziekenzalvingen en ziekencommunie. Soms lukt het om op verzoek een afspraak te maken, maar dat is toch beperkt.

De gedachte bij groothuisbezoek is dat ik als plebaan toch kennis kan maken met de parochianen en zij met mij, op een andere manier dan bij het huisbezoek van vroeger, niet bij ieder thuis, maar in de parochiezaal, niet individueel maar met kleine groepen. Het voordeel is dat we dan ook een klein programma kunnen hanteren waarin we iets vertellen over het kerk-zijn nu, de veranderingen, de problemen en de mogelijkheden. Het is ook een gelegenheid voor parochianen die al langere tijd niet meer in de kerk zijn geweest, of de band met de parochie wat zijn kwijtgeraakt. Er kunnen vragen gesteld worden en informatie gegeven worden over welke mogelijkheden er nu in onze parochie zijn.

Om dit te laten slagen zullen we ook regelmatig in de Mis bidden voor de groothuisbezoekronde. We beginnen met de ingeschreven katholieken die we per straat uitnodigen. Als we een groep van ongeveer 10 of 15 geïnteresseerden hebben, volgt een bijeenkomst in de parochiezaal. Zo willen we de komende jaren alle straten en postcodes uitnodigen. Wie weet kunnen we daarna een nieuwe ronde starten en ook niet ingeschreven bewoners rondom de kathedraal uitnodigen. De Heer zal erin voorzien.