11.12.2021 Parochie

Vieringen gewijzigd

Vieringen gewijzigd als gevolg van recente coronamaatregelen

Geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

In de kerk worden na 17.00 uur geen publieke vieringen gehouden. Dit geldt met name ook voor kerstavond. Tot wanneer dit blijft gelden, is onduidelijk. De Nederlandse bisschoppen hebben besloten dat de uitbreiding van de coronamaatregelen ook van toepassing is op catechesebijeenkomsten, bestuursvergaderingen en andere groepsbijeenkomsten. Tussen 17.00 en 05.00 uur zijn ze niet toegestaan. Er kan uiteraard wel digitaal vergaderd worden.

Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden waar mogelijk vervroegd zodat ze om 17.00 uur zijn afgelopen. Vieringen zonder publieke toegang, om bijvoorbeeld via livestream uit te zenden, zijn met de daarvoor geldende regels na 17.00 uur wel toegestaan in aanwezigheid van de vereiste assistenten, zoals kosters, acolieten, bedienaren van de livestream, koorleden, et cetera (zie website bisdom).

Andere coronamaatregelen

Foto: Ramon Mangold

Ook de anderhalve meter maatregel is in de kerken weer van kracht. Daar waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat, wordt opnieuw het systeem van reserveren ingevoerd.

De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen binnen de kerk blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd.

Geen Mis om half tien op vrijdag 24 december

Op vrijdag 24 december vervalt de ochtendviering vanwege de kerstvieringen in de middag (zie het schema hieronder). In tegenstelling tot wat eerder vermeld werd, zal er op zal er op donderdag 23 december om 9:30u wel een viering zijn en niet om 16:00u.

Intekenen voor de vieringen is vereist vanwege beperkte ruimte

In het overzicht ziet u dat intekenen vereist is. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 december kunt u slechts voor 1 viering intekenen.

Vrijdag 24 december 2021

  • 09.30 uur – Doordeweekse eucharistieviering
  • 13.00 uur – H. Mis (vooraf aan Kerstmis) - Intekenen verplicht
  • 16.00 uur – Gezinsmis (vooraf aan Kerstmis) - Intekenen verplicht
  • 22.00 uur – Nachtmis (via livestream) - Niet publiek

Zaterdag 25 december 2021

  • 11.00 uur – Hoogfeest van Kerstmis - Intekenen verplicht
  • 13.00 uur – H. Mis Kroatische gemeenschap - Intekenen verplicht

Zondag 26 december 2021

  • 11.00 uur – Hoogmis - Intekenen verplicht
  • 15.00 uur – H. Mis Indonesische parochie - Intekenen verplicht

De traditionele Nachtmis op vrijdag 24 december om 22.00 uur is alleen digitaal te volgen. Er is overdag een extra viering om 13.00 uur. De Gezinsviering wordt vervroegd naar 16.00 uur. Voor de vieringen op 24, 25 en 26 december is registratie vereist.

U kunt vanaf dinsdag 14 december intekenen via Meevieren.nl, of via het secretariaat van de kathedraal. Door middel van de komende nieuwsbrieven – zowel de papieren als digitale versie – zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zal er zo nodig een extra nieuwsbrief worden uitgebracht.