21.02.2021 Parochie

Vastenactie

Opleiding voor mensen met een handicap in Sierra Leone

Beste mensen, de Veertigdagentijd staat weer voor de deur!

Een tijd van inkeer, bezinning en gebed om ons zo goed voor te kunnen bereiden op het mooie Paasfeest! Met de Veertigdagentijd begint ook weer de campagne van de Vastenactie en het thema van dit jaar is: “Werken aan je toekomst”.

De Vastenactiecampagne in de veertigdagentijd 2021 – van 17 februari (Aswoensdag) tot en met 4 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In de Vastenactiecampagne wordt onderwijs en ondernemerschap verbonden met toekomst en als we onderwijs zien als het verkrijgen van inzicht dan vinden we daar mooie uitspraken over in het boek Spreuken. Daar wordt het verbinden van wijsheid verbonden met het hebben van een hoopvolle toekomst. Spreuken 24,14: ‘Zie wijsheid als de honing van je leven. Als je wijsheid vindt, heb je een toekomst, je hoop gaat niet verloren’(NBV-vertaling). Het thema van Spreuken is het nastreven van wijsheid, maar wijsheid heeft dan vooral een praktische betekenis: het gaat om alledaagse levenskunst. Dit wordt meteen duidelijk bij het opschrift: ‘Hier volgen de spreuken van Salomo. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid’. Vastenactie ondersteunt projecten voor beroepsonderwijs en ondernemerschap die bijdragen aan het verkrijgen van alledaagse levenskunst, zodat mensen een waardig bestaan kunnen opbouwen.

Wat gaan we doen in de Federatie Rotterdam Rechter Maasoever?

We gaan meewerken aan het campagne project: Opleiding voor mensen met een handicap in Sierra Leone (West-Afrika).

Gebrek aan scholing is een belangrijke oorzaak van werkloosheid en armoede en een baan biedt niet automatisch een uitweg uit de armoede. Mensen doen veelal ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in onveilige en mensonwaardige arbeidsomstandigheden. Na elf jaar burgeroorlog en de recente Ebola crisis staat de economie van Sierra Leone er slecht voor. In het land leven 93.000 mensen met een beperking. Er bestaan veel vooroordelen over gehandicapten: ze worden gediscrimineerd en horen er niet bij. Kinderen met een handicap sterven vaker op jonge leeftijd aan ondervoeding en verwaarlozing. Vaak gaan ze niet naar school en vinden daardoor later nauwelijks werk. Ze zijn afhankelijk van familie. Voor gehandicaptevrouwen is de situatie nog erger, want de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is erg groot. Zo blijft de cyclus van armoede bestaan.

De organisatie WESOFOD (Welfare Society for the Disabled) zet zich in voor het verbeteren van het leven van mensen met een handicap. Dankzij dit project krijgen twintig vrouwen en tien jongeren met een beperking en tien moeders met een gehandicapt kind hulp bij het volgen van een passende beroepsopleiding en bij het opzetten van een bedrijfje. Ze onderzoeken wat voor soort bedrijf kansen biedt in hun gemeenschap en maken een ondernemingsplan. Daarnaast wordt een aangepaste kleine smederij opgezet waar mensen met een handicaplandbouwgereedschappen maken, speciaal voor gebruik door vrouwen en mensen met een handicap. De veertig deelnemers kunnen meedoen aan spaar- en leengroepen. Hiermee krijgen de vrouwen en mensen met een handicaptoegang tot kapitaal voor een eigen bedrijfje en kunnen ze op een veilige manier sparen, zodat zij financieel onafhankelijk kunnen worden

Beste mensen, ik hoop dat wij allen ons geroepen voelen om een bijdrage te willen leveren aan deze mensen in Sierra Leone. Laten we solidair zijn met de ander die het veel minder heeft, de ander die ook recht heeft om een menswaardig bestaan op te kunnen bouwen en laten wij dan naar de woorden van Jezus Christus luisteren en in ons hart bewaren die zegt: “Hebt uw God lief met geheel uw hart, geheel uw ziel en geheel uw verstand en uw naaste als uzelf “.

In deze woorden mogen wij het kruis van Christus herkennen. Het zijn die twee lijnen, liefde voor God als verticale lijn en liefde voor elkaar als horizontale lijn die samenkomen en samen het kruis vormen. Het kruis dat ons dierbaar is en dat centraal staat in het christendom, het kruis waarop Jezus Christus is gestorven en het kruis dat de dood uiteindelijk overwint en dat mogen wij ieder jaar gaan vieren tijdens het mooie Paasfeest, waar wij vol verwachting naar uit mogen kijken. Het feest van het Licht en van de Verrijzenis!

We kunnen helaas nog niet door de Corona-crisis met velen naar de kerk komen om dit project te steunen, maar het is wel mogelijk om een bijdrage over te maken op het bankrekeningnummer: NL 23 INGB 0000 5292 26 van onze parochie o.v.v. “Vastenactie2021 RRM – Sierra Leone”.

Ik hoop dat deze Veertigdagentijd voor u een tijd is om te mogen groeien in uw geloof, in hoop voor een betere wereld,zonder Corona en in veel liefde voor God en voor uw medemens

Helpt u ook mee?

Diaken Ed Doe, namens de MOV Federatie Rotterdam Rechter Maasoever.