23.01.2021 Parochie

Doe mee met Actie Kerkbalans


Help ook mee met uw gift

Doneer hier

De parochie, onze kathedraal, kon zich vóór corona verheugen in een goed kerkbezoek. Tegen de trend van de tijd in, waren er op zondagochtend meestal 300 tot 400 kerkgangers.

Aan de kerkgangers die wij spreken, merken we dat de kathedraal voor hen van grote waarde is. Die betekenis is zo groot door de vieringen, door de contacten en de hulp die wordt gegeven. De katholieke kerken in Rotterdam vervullen ook een belangrijke dienst aan de samenleving door contact met eenzamen, ziekenbezoek, huwelijkspastoraat, praktische hulp bij armoede en door monumentenzorg. Wist u dat de kathedraal een rijksmonument is?

Vele vrijwilligers zetten zich dagelijks in om dit bijzondere gebouw in goede staat te houden. We hopen, als straks de coronapandemie voorbij is, dat weer veel mensen zullen komen om het geloof te vieren. Nu en in de toekomst. Mensen mogen thuiskomen in de kerk. In onze kerk kunnen steeds weer nieuwe mensen kennismaken met ons kostbare geloof in Jezus Christus, de Zoon van God.

Wij willen wat ons kostbaar is, ons mooie geloof en onze schitterende kathedraal, in goede staat overdragen.

We mogen doorgeven wat we ontvangen hebben. Wij willen wat ons kostbaar is, ons mooie geloof en onze schitterende kathedraal, in goede staat overdragen. We hebben de aarde en ook ons geloof en onze kerken te leen van onze kinderen.

Als parochie doen we al jaren mee met de landelijke Actie Kerkbalans. Tot nu toe deden we dat kleinschalig. De vele kerkgangers hielden via hun gift bij de collecte de kerk financieel op peil. Maar door corona mogen er nu slechts 30 kerkgangers komen en zo zijn de inkomsten sterk gedaald. Dus doen we dit jaar volop mee met de actie Kerkbalans. Doet u ook mee?

Meedoen met de Actie Kerkbalans is eenvoudig. U kunt per maand, per kwartaal of per jaar een bedrag overmaken. Daarmee draagt u bij aan een goed doel: de instandhouding van de kathedraal als huis van gemeenschap, geloof, hoop en liefde. Als dank ontvangt u hierbij het parochieblad.

Met vriendelijke groet, en van harte alle goeds voor 2021,

Namens het parochiebestuur, Annemiek Kunen, secretaris

Namens het pastoraal team, plebaan Michel Hagen

Doe ook mee. Geef vandaag voor de kerk van morgen en maak uw gift over op NL23 INGB 0000 5292 26 Parochie HH. Laurentius en Elisabeth. Of ga naar de donatiepagina en maak uw gift eenvoudig online over.