04.10.2020 Parochie

Email adres

Email adres voor het aanleveren van u bijdrage voor de website en of kerkblad

U kunt u bijdrage voor de website of vragen over de website sturen naar het email adres:
website@kathedraalrotterdam.nl


En voor het kerkblad Rondom Laurentius naar email adres:
redactie@kathedraalrotterdam.nl
Let bij het opsturen van u bijdrage wel altijd op de inleveringsdatum, deze vindt u in het kerkblad wat ook hier op de site staat bij downloads.