Update Vastenactie 2022

Betere omstandigheden voor Braziliaanse boeren

Diaken Ed Doe, namens de MOV - Parochiefederatie RRM, H. Laurentius

Hierbij even een update omtrent het project: Betere omstandigheden voor Braziliaanse boeren in Paraïba, waar wij als federatie Rotterdam Rechter Maasoever, H. Laurentius een bijdrage aan hebben geleverd.

Er is Federatiebreed ruim 7500 euro opgehaald en ik vind het belangrijk om u allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd te voorzien van een update omtrent dit project in Brazilië.

Waar ging het project ook al weer over?

Met dit project worden de boeren in de Braziliaanse deelstaat Paraíba ondersteund in hun strijd voor landrechten en ze worden geholpen om de opbrengsten van hun oogst te vergroten, zodat ze een betere maatschappelijke positie en een waardig bestaan kunnen opbouwen.

Concreet wordt dit gedaan door kassen te bouwen, waterreservoirs aan te leggen en gereedschap te verstrekken. Ook wordt hun netwerk versterkt door informatie te delen over de locaties van markten waar zij hun producten kunnen verkopen. Hierdoor weten zowel boeren als potentiële kopers waar ze moeten zijn. Bovendien krijgen aangesloten boeren het recht om mee te beslissen over landbouwbeleid. In totaal richt het project zich op een groep van ongeveer 60 gezinnen.

En nu?

De berichten uit Brazilië zijn goed. Ze gaan zelfs met het geld dat over is gebleven zelfstandig biogas produceren!

João Pessoa van CPT (Comissão Pastoral da Terra; pastorale commissie aldaar) meldt dat het project goed is gevorderd en dat de enige resterende activiteiten de voltooiing van een honingproductie-eenheid, een netwerkvergadering en een laatste projectevaluatievergadering zijn die ze tegen het einde van deze maand zullen afronden. Er was enige vertraging vanwege COVID en als gevolg daarvan moest de partner de activiteiten voor twee maanden opschorten. Het gevolg hiervan was dat sommige activiteiten werden opgehouden.

Het project zal worden beëindigd met een saldo van ongeveer R $ 20.000 (ongeveer 3.355 euro). Het saldo is te danken aan besparingen die zijn gemaakt toen sommige activiteiten tijdens het hoogtepunt van de pandemie online werden verplaatst. João Pessoa heeft verzocht om deze balans te gebruiken voor de aankoop van 3 biovergisters die zullen worden gebruikt om kookgas te produceren. Kookgas is de afgelopen 12 maanden met 34% gestegen in de staat Paraiba en draagt ​​bij tot extra druk op het levensonderhoud van de begunstigden en tot hogere verwerkingskosten voor producten die de boeren op de markten verkopen. De biovergisters worden gevoed door mest en gewasresten van de begunstigde boeren en zijn daarmee duurzaam en leveren een bijdrage aan de economie.

Veel dank aan allen die hier een bijdrage aan hebben geleverd!