Nieuwe versoepelingen coronamaatregelen

Bisschoppen volgen verruimingen overheid

Door plebaan Michel Hagen

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten aan te sluiten bij de verruimingen die de overheid heeft geboden. Dit betekent onder andere dat als er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek wordt losgelaten. De hygiƫnemaatregelen blijven wel gehandhaafd. Het mondkapje is al eerder vervallen, maar het staat eenieder vrij om het toch te dragen. Doet u het mondkapje dan af voordat u bij het ter Communie gaan de handen desinfecteert. Klik hier om het volledige besluit van de bisschoppen op de website van ons bisdom te lezen.

Voor de vieringen in de kathedraal betekenen de verruimingen:

  1. Vooraf aanmelden voor een viering (via meevieren.nl of telefonisch) hoeft niet meer.
  2. Bij binnenkomst in het kerkgebouw vindt geen registratie meer plaats. Wel vragen wij u om de handen te desinfecteren.
  3. Houdt rekening met andere kerkbezoekers: Houdt voldoende afstand bij het lopen naar uw plaats en indien mogelijk ook in de kerkbank. Officieel mogen ook niet-huisgenoten naast elkaar zitten, maar gezien het feit dat corona niet weg is, adviseren we om zo mogelijk toch een zitplaats ertussen te laten en waar dat mogelijk is, zigzag achter elkaar te zitten.
  4. Er mag weer worden meegezongen. Zolang Corona niet weg is, adviseren we het volume wat te temperen.
  5. Voor de collecte kunt u gebruikmaken van de QR-code in uw misboekje, de QR-codes bij de ingang, de donatiezuil bij de Moeder Teresakapel (contactloos met pinpas) en de offerblokken bij de ingang van de kerk.
  6. Bij de vredeswens geven we nog geen hand, maar begroeten elkaar met een teken van vrede.
  7. Bij de communie kunt u de handen nogmaals desinfecteren. Het preventiescherm wordt nog gebruikt. De priester maakt zelf de keuze voor gebruik van het pincet.
  8. Voorlopig is er nog geen koffiedrinken na de zondagsviering.
  9. Er wordt niet gevraagd naar wel of geen vaccinatie. Iedere kerkganger wordt geacht daar zelf een beslissing in te nemen. Houdt u er echter rekening mee dat sommige mensen om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden. Ook zijn er die om andere redenen niet zijn gevaccineerd. Iedere kerkganger willen we een veilige viering bieden.
Deze versoepelingen gaan in per 25 september. We houden natuurlijk het verloop nauwkeurig in de gaten. Zodra in de samenleving de besmettingen toenemen zullen sommige maatregelen mogelijk weer worden aangescherpt.

Foto: Bisdom Rotterdam