Pastoraal woord van Mgr. Van den Hende

Leven vanuit de inspiratie van de Geest

Voor veel mensen, ook gelovigen, zijn Kerstmis en Pasen bekende feesten. Ook buiten de Kerk is dat merkbaar qua sfeer en commercie. Het feest van Pinksteren is veel minder bekend. Het is buiten het kerkgebouw als feest nauwelijks merkbaar, behalve als vrije dag(en). De onbekendheid met Pinksteren is niet alleen jammer maar ook gemiste kans.

Pasen hoort tot de kern van de blijde boodschap van het evangelie! Maar het is niet de hele boodschap. Het evangelie vertelt ons dat na Jezus’ dood en verrijzenis de heilige Geest wordt gegeven. De eerste leerlingen en de jonge Kerk ontvingen de kracht van de heilige Geest om te kunnen groeien in het paasgeloof dat Jezus leeft, en de liefde van Christus te bewaren en te verspreiden.

Pinksteren komt van het Griekse woord ‘pentecostè’. Dat betekent: ‘vijftigste’. Dat heeft te maken met wat verkondigd wordt in het evangelie van Lucas en in het boek Handelingen der apostelen. Op de vijftigste dag kwam de kracht van de heilige Geest over de eerste leerlingen en over de groep mensen om hen heen (Handelingen 2). De Geest was niet te zien maar wel merkbaar door vuur en wind. Het is daarom dat de paastijd in de liturgie van de Kerk vijftig dagen duurt. Eerst vieren we uitgebreid dat Jezus leeft, dat zijn liefde sterker is dan dood en geweld. Op de vijftigste dag van de paastijd, Pinksteren, vieren we de komst van de Geest.

Als geloofsgemeenschap kunnen we niet zonder de kracht en inspiratie van de heilige Geest. De Geest wil ons geloof verdiepen, onze liefde versterken, en zo aan ons de kracht geven om de blijde boodschap daadwerkelijk te beleven en te verspreiden. Pinksteren is dus niet alleen bedoeld voor in het kerkgebouw en de eigen kring van de parochie, maar ook voor ons leven in de wereld van alledag. Sterker nog, de Geest van God is zelf in onze wereld aan het werk door harten van mensen ontvankelijk te maken voor zijn liefde en vrede. Dat is hard nodig, ook in onze tijd.

Het feest van Pinksteren verdient meer bekendheid. Dit feest is meer dan relevant voor ons leven in de Kerk en in onze wereld. Pinksteren nodigt ons uit om iedere dag opnieuw bewust gebruik te maken van de gaven van de heilige Geest. Hebben wij het gelovig vertrouwen om te durven vragen om de nodige geestkracht, zodat we leerling van Jezus kunnen blijven, en instrument van de liefde van God in woord en daad?

Namens het pastoraal team.
+ J. van den Hende

Foto: Bisdom Rotterdam