Federatieblad RRM

St. Laurentius

Zomer 2024

De zomer editie van het gezamenlijk parochieblad voor de Federatie RRM St. Laurentius is verschenen. Het is weer een afwisselend nummer met nieuws en achtergronden voor en door alle parochies van onze Federatie Heilige Laurentius.

In dit nummer artikelen een pastoraal woord van Diaken Ed Doe, een uitgebreide terugblik (met fotoreportage) op Charis-KCV Open dag op 2e Pinksterdag, een vrolijk stuk van en over de actieve jngerengroep in onze federatie, een vakantie column van onze Plebaan en nieuws uit de Wereldkerk: de verslagen van de synodegesprekken die de bisschoppen naar Rome stuurden.

In dit gezamenlijke nummer vulden de parochies van onze federatie elk weer eigen pagina's. En natuurlijk ook de informatie die voor de hele fedratie van belang is: de kalender van Feesten en Heiligen, een uitgebreide agenda van de activiteiten die op de verschillende kerklocaties in onze federatie worden georganiseerd en achterin een kinderpagina met als Augustinus.

Het blad ligt (voor zover nog beschikbaar) achterin de kerk. Het parochieblad is natuurlijk ook weer online te lezen, klik hier.
Voorgaande edities vindt u op de pagina Downloads onder het kopje Parochieblad.

Ook een bijdrage voor het parochieblad?
Stuur uw bijdrage naar: redactie@johannesparochie.nl.
De sluitingsdatum voor het indienen van uw bijdrage voor het volgende nummer is 19 augustus 2024.