Onze vrijwilligers


In onze kerk wordt de liturgie gevierd. Een grote en goed voorbereide groep misdienaars helpt hieraan mee. Samen met de ceremoniarius, die vaak met de bisschop meekomt, wordt de liturgie op een waardige wijze gediend. Bij diocesane vieringen zijn ook met grote regelmaat priester- en diakenstudenten aanwezig om als misdienaar te assisteren. De groep acolieten van de kathedrale kerk bestaat uit ongeveer vijftien jonge mannen en vrouwen in de leeftijd vanaf 16 jaar. Daarnaast zijn er nog de misdienaars die kaarsengeld ophalen en met grote feesten de toortsen dragen in de liturgie. Deze groep bestaat uit ongeveer twintig jongens en meisjes in de leeftijd tot ongeveer 14 jaar. Misdienaars die het sacrament van het vormsel hebben ontvangen worden in principe, als zij dit willen, na een korte cursus opgenomen in de groep acolieten. Zou je op zondag ook wel eens wat meer willen doen dan alleen maar stilzitten en meebidden en luisteren in de kerk? Meld je dan bij het secretariaat of vraag het aan de plebaan.

De Diaconiegroep van de HH. Laurentius&Elisabeth parochie vindt haar inspiratie bij Jezus Christus, de Dienaar (Diakonos): “Ik, de Mensenzoon, ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen” (Matteüs 20, 28). De patroonheiligen van de kathedraal, Laurentius en Elisabeth, volgen Hem hier ook in. Aan het einde van de eucharistieviering worden we als gelovigen aangespoord om op weg te gaan en om wat wij ontvangen hebben, concreet vorm te geven. De klassieke werken van Barmhartigheid (Matteüs 25) zijn hierbij onze leidraad. Zo willen wij dienstbaar zijn in de parochie, stad en wereld. We hebben een open oog en oor en verwijzen indien nodig door naar hulpverlening. We zorgen voor ontmoeting en nemen deel aan missionaire initiatieven.

“Vrijwilligers zetten hun talenten in voor de kerk.”

Plebaan Michel Hagen

Onze kathedraal kent twee koren. In Honorem Sanctae Elisabeth (I.H.S.E.) verzorgt al meer dan honderd jaar de zang bij vieringen, zoals die in een ‘gewone’ parochie gevierd worden. Wilt u ook zingen bij het koor? Dat kan! De repetities zijn op donderdagen 19.30-22.00 uur. We zingen op de zondagen en een afwisselend repertoire en Gregoriaans, meerstemmig Latijn en Nederlands. U kunt drie maanden vrijblijvend en gratis meezingen om kennis te maken. Daarna is er verdere ondersteuning en verdieping en de mogelijkheid tot het volgen van cursussen. Alles in een gezellige sfeer. Zin om mee te doen? Neem contact op met de dirigent, Marc Schaap op 06-36 14 56 94 of marcschaap@xs4all.nl of spreek een koorzanger aan. Daarnaast kent de kathedraal de cantorij. Dit is het koor wat hoofdzakelijk zingt in diensten waarbij de bisschop celebrant is. Beide koren zingen vanzelfsprekend ook samen.

“De Kerk is een netwerk van liefde”

Bisschop Van den Hende