Rotterdam Rechter Maasoever


De parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM) omvat de vier parochies van Rotterdam Rechter Maasoever, van Kralingen tot Overschie. Deze vier parochies worden bediend door één pastoraal team. De vier parochies zijn:

  1. H. Maria
    Deze parochie bestaat uit de H. Lambertus (Kralingen) en de Pax Christi. De Eendrachtskapel maakte ook deel uit van deze parochie, maar deze kerklocatie behoort sinds april 2015 niet meer tot de parochie.

  2. H. Johannes
    Deze bestaat uit de HH. Franciscus & Clara (Oude Nooden), Het Steiger, Albertus Magnus (Blijdorp). De H. Joseph (Paradijskerk) maakte hier ook deel van uit, maar deze kerklokatie is sinds november 2015 niet meer in gebruik door deze parochie.

  3. H. Bernadette
    Deze parochie bestaat uit De Vier Evangelisten (Schiebroek/Hillegersberg) en H. Nicolaas (Overschie).

  4. Onze HH. Laurentius & Elisabeth parochie