Onze kathedraal


Onze kerk is ‘kathedraal’, omdat hier de zetel van de bisschop van Rotterdam staat, de ‘cathedra’. De kathedraal is de centrale kerk van het bisdom Rotterdam. Daarnaast is de kathedraal de kerk van de parochie HH. Laurentius & Elisabeth.

Het woord kerk is verbonden met het Griekse woord ‘Kurios’. Dat betekent: ‘Heer’ en verwijst naar Jezus Christus. Deze monumentale kerk is op de eerste plaats het huis van de Heer, een plaats van geloof en van gebed. Steeds opnieuw staan de deuren van de kerk open om mensen te ontvangen, gelovigen zowel als niet-gelovigen.

Talrijke ramen, beelden en teksten vertellen de boodschap van het katholiek geloof, geïnspireerd door het Oude Testament en Nieuwe Testament en de geschiedenis van God met de mensheid in de Kerk en in de wereld, de eeuwen door.

In 2019 verscheen een bijzondere uitgave: ‘Rondgang door de kathedraal’. Deze gids geeft u uitleg en inzicht in onze kathedraal als bijzonder kerkgebouw, zodat u net als vele andere bezoekers geïnspireerd wordt door de boodschap van het evangelie en de liefde van Jezus Christus leert kennen of herontdekt. U kunt de ‘Rondgang door de kathedraal’ aanschaffen bij de kathedraal en ook downloaden op deze website. Zie daarvoor onder downloads.