Ons parochieblad


Het parochieblad Rondom Laurentius is een fullcolour maandmagazine voor parochianen en anderen die zich bij de parochie betrokken voelen. Het kerkblad wil lezers verbinden met de parochiegemeenschap, informeren over het parochieleven in de vele facetten ervan en ook praktische informatie geven over bijeenkomsten, plaatsen en tijden.

Volgende Rondom Laurentius wordt op zondag 30 augustus na de mis uitgedeeld. Het blad is gratis, maar een bijdrage om de kosten te dekken is zeer welkom. Ook is het mogelijk een abonnement te krijgen. U betaalt hiervoor slechts de verzendkosten. Opgeven hiervoor kan via het secretariaat, liefst per mail. Nummers worden ook online gepubliceerd. Zie daarvoor op deze website onder downloads.

Heeft u ook kopij voor Rondom Laurentius? Stuur uw artikel naar de redactie. Het artikel liefst in digitale vorm (een text of Word document) en als u ze heeft, zijn illustraties (in .jpg of .gif formaat) natuurlijk ook van harte welkom. De redactie behoudt zich het recht voor uw inzending te bewerken of zonder kennisgeving niet te plaatsen. Als u uw bijdrage niet op de website wilt, dan kun u dit aangeven in de mail, dan houdt de webredactie daar rekening mee. Zend uw bijdrage naar communicatie@kathedraalrotterdam.nl.

  • Zie voor alle recente nummers van Rondom Laurentius: downloads

Beeldje van Laurentius in de kathedraal. (Foto: Ramon Mangold)