13.01.2024 Activiteiten

Week van gebed voor eenheid van christenen

Ook kathedraal doet mee op maandag 22 januari

Ook in 2024 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar bidden we van 21 t/m 28 januari aan de hand van Lukas 10 vers 25-37. Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben

Net als verleden jaar doet de kathedraal ook dit jaar mee aan de Week van gebed voor eenheid. Het is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. Door samen te bidden, ervaren we dat wij met God en met elkaar verbonden zijn.
Iedereen is op maandag 22 januari van 19.30 tot 20.30 uur van harte welkom in de kathedraal.

Op andere dagen van die week zijn er bijeenkomsten op andere locaties, waaronder bij de Zusters van Moeder Teresa. Zie voor de locaties het overzicht hieronder. Lees meer over de Week van gebd op weekvangebed.nl

Week van gebed

De Week van gebed voor eenheid van christenen is een internationale gebedsweek die geboren is uit het verlangen naar christelijke eenheid. Het gebed om eenheid is een gebed van Jezus Christus zelf uit Johannes 17 vers 21. Hij bidt: "Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in Ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden." De jaarlijks terugkerende Week van gebed voor eenheid kent inmiddels een lange geschiedenis en is ook zélf een getuigenis van groeiende eenheid tussen christenen.