29.07.2020 Parochie

Regels voor het bijwonen van de Eucharistie

Het is belangrijk om u aan te melden

U moet u vooraf hebben aangemeld via website of telefoon. Aanmelden voor de zaterdagavond- of zondagsmis kan tot vrijdagmiddag 12.00 uur. U ontvangt een bevestiging via e-mail of per telefoon, zonder bevestiging bent u niet aangemeld.

Houdt steeds 1.5 meter afstand.
Volg de aanwijzingen van de medewerkers.

 • Bij binnenkomst vragen wij naar uw gezondheid (luchtwegen) en wordt uw temperatuur gemeten.
 • U reinigt uw handen.
 • U wordt naar uw plaats gebracht.
 • Beperk het gebruik van het toilet, ga liefst helemaal niet ook niet na de H. Mis.
  Indien u vooraf weet dat u tijdens de Mis naar het toilet moet, vraag dan om een plaats in de zijbeuk aan de kant van de Elisabethzaal. Daarmee stoort u de viering het minst.
 • Niet (mee)zingen, en bij het bekruisen uw hoofd, lippen en kleding niet aanraken.
 • Geen handen geven, ook niet bij de vredeswens.

U kunt digitaal bijdragen aan de collecte met een zgn. QR-code of vóór of ná de viering met contant geld in de houten offerkisten achterin de kerk. Ook is er een donatiezuil bij het beeld van Moeder Teresa waarmee u kunt doneren met een betaalpas (contactloos).

Wilt u de kerk na de H. Mis zo spoedig mogelijk verlaten, te beginnen met de achterste banken.

Er is op zaterdagavond en zondagochtend nog geen koffiedrinken na de viering. Na de vieringen door de week alleen voor een beperkt aantal kerkgangers op maandag en donderdag (op anderhave meter afstand).

Na de mis een kaarsje opsteken in een van de kapellen:

 • Loop in de gangpaden op de aangegeven lijnen, houdt met de dwarsstreepjes afstand tot elkaar, ga niet zonder reden rondlopen door de kerk. We willen de bewegingen in de kerk beperkt houden.
 • Raak de beelden niet aan. Steek uw kaarsje op, doe het geld in het offerblok en blijf dan slechts kort in de devotiekapellen.
 • Reinig uw handen. Bij de offerblokken in de devotiekapellen treft u doekjes die u daarvoor kunt gebruiken. Deponeert u deze daarna in de afvalemmer.
 • Bid slechts een korte tijd, zo geef u ook een ander de gelegenheid.