12.05.2022 Parochie

Parochieblad

Rondom Laurentius mei/juni 2022

In dit nieuwe nummer van ons parochieblad verschillende artikelen over het 100 jarig bestaan van onze parochiekerk met weer enkele interessante stukken over ons kerkgebouw. Daarnaast ook iets over bedevaarten naar Banneux, Gorinchem en Lourdes (georganiseerd vanuit onze parochie), een artikel over de kerkelijke feesten van Pasen tot Sacramentsdag, een uitgebreide kalender en natuurlijk de Kinderpagina op de achterflap.

De digitale versie is ook beschikbaar, klik hier.
Voorgaande edities vindt u op de pagina Downloads onder het kopje Parochieblad.


Volgend nummer: 3 juli 2022
Uiterste sluitingsdatum kopij: 5 juni 2022
Ook een bijdrage voor het parochieblad?
Stuur uw bijdrage naar: redactie@kathedraalrotterdam.nl