16.10.2021 Parochie

Plebaan Chris Bergs

Speciale gebedsintentie voor plebaan Chris Bergs op zondag 24 oktober 2021

Door Pastoor Wim Bakker

“Samen moedig verder” Daartoe nodigde mgr. Van den Hende u uit in de dagen na het overlijden van plebaan Chris Bergs. Na 17 jaar kwam er een plotseling einde aan zijn vertrouwde aanwezigheid als pastor in uw midden. Gelukkig is pastor M. Hagen in uw midden als de nieuwe plebaan van onze kathedraal.

“Gedenk in uw gebeden” staat als uitnodiging op de grafsteen van Christoffel Nicolaas Bergs, plebaan. Daartoe nodig ik u uit om op de plaats, in de kerk, waar plebaan Chris Bergs zovele jaren met heel veel overtuiging als priester de Eucharistie heeft mogen en willen vieren; om met elkaar in onze gebeden hem te gedenken aan het altaar van de Heer. Met u wil ik dat van harte doen op 24 oktober in de Eucharistieviering om 11.00 uur in de Heilige Laurentius en Elisabethkathedraal. Op die dag is het precies veertig jaar geleden dat Chris Bergs de priesterwijding ontving. Een bijzondere dag waarop hij zeker met u zou hebben stilgestaan, zoals hij dat ook heeft gedaan in de dagen van zijn 25-jarig priesterjubileum.

Met een speciale gebedsintentie voor onze overleden pastor, deken, plebaan, familielid en vriend Chris Bergs komen we samen op 24 oktober.

Plebaan Chris Bergs

Dit artikel verscheen eerder in parochieblad Rondom Laurentius jaargang 4 nr 4 (2021-7)