Vastenactie 2024

Gezamenlijke activiteit Vastenactie 2024 in de Kathedraal

Diaken Ed Doe, namens de MOV - Parochiefederatie RRM, H. Laurentius.

SAVE THE DATE!!!
ZONDAG 10 MAART IN DE KATHEDRAAL

De MOV-groep wil dit jaar een gezamenlijke activiteit organiseren voor alle mensen van de verschillende parochies binnen onze parochiefederatie RRM, H. Laurentius en dit zal plaatsvinden in de Elisabethzaal van onze mooie Kathedraal te Rotterdam op zondag 10 maart 2024.

We gaan ons inzetten voor het realiseren van vier gemeenschappelijke moestuinen voor de mensen in Zimbabwe. Deze moestuinen krijgen ieder een waterput met pompen op zonnepanelen en daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang tot schoon water, zodat de voedselzekerheid voor hen gegarandeerd kan worden.

Wat gaan we doen?

 • Rondleiding
  Uiteraard zijn jullie van harte welkom bij de Eucharistie om 11.00 uur en na afloop van deze viering, ongeveer rond 12.15 uur, wordt er een leuke rondleiding gegeven in de Kathedraal voor de mensen die hierin geïnteresseerd zijn of die nog nooit in de Kathedraal zijn geweest. Het is zeker de moeite waard!
 • Inleiding project
  Om 13.00 uur begint het programma. Naast koffie en thee, zal er een lunch worden geserveerd en zal Suzanna Louwerse van de Vastenactie komen om over het project en over de gevolgen van klimaatverandering te vertellen.
 • Quiz
  Daarna, rond 13.45 uur, zal er een spectaculaire Kahoot! quiz plaatsvinden waaraan jullie kunnen deelnemen met de eigen smartphone (met internetverbinding). Zorg alvast dat de Kahoot! App geïnstalleerd staat op de telefoon.
 • Veiling
  Vervolgens zal er een veiling worden gehouden waar vele mooie handgemaakte spullen worden verkocht. Neem dus voor de zekerheid contant geld mee, zodat er eventueel ook geboden kan worden. Jullie kunnen ook gerust spullen meenemen die gebruikt kunnen worden tijdens deze veiling. De opbrengsten zullen gaan naar het project in Zimbabwe.
 • Afsluiting
  Rond 14.30 uur zullen we afsluiten en zal er nog gelegenheid zijn om een vrijwillige bijdrage te doneren dat uiteraard ook bestemd is voor ons Vastenproject.
Wij hopen velen van jullie te mogen begroeten op deze bijzondere vierde zondagmiddag (Laetare) van de Veertigdagentijd. We mogen ons al gaan verheugen, want het licht van de Verrijzenis gloort dan al door het paars heen…

Graag tot dan!