Getijdengebed in de Blijdorpkerk…

Samen bidden, samen zingen en samen stil zijn...

Door Ed Doe, Diaken

Het Getijdengebed is het officiële dagelijkse gebed van onze Wereldkerk. Het bestaat uit gebeden die op meerdere momenten van de dag worden gebeden. Het Getijdengebed is een invulling van de Bijbelse woorden “Dagelijks spreek ik mijn lof - zeven malen” (Psalm 119,164) en “Bidt zonder ophouden” (1 Tess 5,17). Het hart van het Getijdengebed vormen de 150psalmen uit de Bijbel, aangevuld met hymnen, lofzangen (o.a. van Zacharias en Maria), smeekbeden en korte Bijbelteksten.

Het Getijdengebed is een krachtig gebed en een mooi voorbeeld van een biddende gemeenschap. Met het Getijdengebed wilt men bereiken dat er constant, 24 uur per dag, op de wereld wordt gebeden. Alle kloosterlingen, priesters en diakens worden geacht het Getijdengebed te bidden, maar ook wij allemaal als gelovigen worden door de Kerk uitgenodigd om hier - vrijwillig en naar eigen vermogen - aan deel te nemen.

In de Blijdorpkerk bidden we iedere dinsdagochtend om 9.30 uur het Ochtendgebed en dit wordt muzikaal ondersteund! We zingen daarna een aantal zelfgekozen liederen en sluiten af met een half uurtje stilte. Je bent uiteraard vrij om aan het zingen en de stilte deel te nemen. Iedere donderdagavond om 19.30 uur bidden we het Avondgebed (de Vespers), gevolgd door 10 minuten stilte met daarna eigen voorbede en we sluiten af met een aantal zelfgekozen liederen. Overigens heeft iedereen dan een liedbundel ter beschikking, waaruit we de liederen kunnen kiezen.

Samen bidden, samen zingen en samen stil zijn... Misschien is het iets voor jou om eens een keer te komen en om het te proberen. Het is fijn om samen te bidden en de Heer te loven. Het enige wat we vragen is dat je jouw smartphone meeneemt en de app “Getijdengebed” (Android/iOS) installeert, want deze app gebruiken wij namelijk voor de gebeden.

Hopelijk tot ziens op de dinsdagochtend (9.30 uur) of de donderdagavond (19.30 uur) in de Blijdorpkerk aan de Nicolaas Ruyschstraat 1.


Download de app Getijdengebed