Adventsactie 2023

Schooldiploma voor werkende kinderen in Pakistan

Door diaken Ed Doe, namens de MOV Parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius.

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.

De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen. Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn.

De MOV-groep van de parochiefederatie H. Laurentius zal zich dit jaar tijdens de advent inzetten voor de kinderen uit Pakistan. De ouders van deze kinderen hebben geen geld om hen naar school te laten gaan en de kinderen moeten al jong meewerken om wat extra geld te verdienen voor hun gezin. In speciale opleidingscentra met aangepaste lestijden wil Caritas Pakistan in de stad Multan kinderen toch zo veel als mogelijk onderwijs geven zodat zij kunnen doorstromen naar een overheidsschool en een diploma kunnen halen. De kinderen krijgen ook les in sociale vaardigheden en leren hoe ze de effecten van klimaatverandering in hun omgeving kunnen verminderen.

Laten we samen de advent ingaan en ons voorbereiden op de komst van een Kind die vrede, hoop en licht bracht in onze wereld. We mogen ons hierdoor laten inspireren en zelf lichtdragers worden zodat de wereld steeds meer gaat lijken op de plek zoals God het heeft bedoeld. We mogen deze kinderen helpen en in ons gebed meenemen.

U kunt dit project ondersteunen door een bijdrage over te maken op een van de volgende bankrekeningnummers van de parochies van de federatie H. Laurentius onder vermelding van: Adventsactie 2023 - Pakistan

  • RK Parochiebestuur Bernadette - NL81 INGB 0000 2660 88
  • Giften en speciale acties Parochie H. Johannes - NL95 INGB 0000 5028 07
  • Parochie Laurentius en Elisabeth - NL23 INGB 0000 5292 26
  • Parochie H. Maria - NL90 ABNA 0500 0304 48 (Lambertuskerk)
  • Pax Christi - NL86 INGB 0001 2635 46

Ook dit jaar gaan onze vrijwilligers er weer keihard tegenaan in de verschillende parochies om ons in te zetten voor de Adventsactie. De MOV-groep van de RK Federatie H. Laurentius zal zich dit jaar tijdens de Adventsperiode inzetten voor de kinderen uit Pakistan om hen van een schooldiploma te voorzien.
Zie de pagina Adventactie 2023: activiteiten in onze parochiefederatie.


Alvast onze hartelijke dank!