Overige sacramenten

Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus’ Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren

In afwachting van een uitgebreidere omschrijving zoals die van het Doopsel en het Huwelijk, hier alvast een korte omschrijving van hoe we in onze parochie omgaan met de 'Overige sacramenten'.

 • Eerste Heilige Communie
  De Eerste Heilige Communie wordt één keer per jaar georganiseerd. Er is een gezamenlijk voorbereding met alle communicantjes uit de parochie federatie.
  Op deze site en in de Nieuwsbrief wordt aangekondigd wanneer de voorbereiding en de aanmelding start.
 • Het vormsel
  Het vormsel wordt één keer per jaar georganiseerd. Er is een gezamenlijk voorbereding voor alle vormelingen in de parochie federatie.
  Op deze site en in de Nieuwsbrief wordt aangekondigd wanneer de voorbereiding en de aanmelding start.
 • Boete en verzoening (Biecht)
  Er is elke vrijdagochtend biechthoren vanaf 08.30 uur ​tot 09.00 uur in de zaal achter de Moeder Teresa kapel.
  Een afspraak maken is niet nodig.
 • De ziekenzalving
  Voor het ontvangen van het Sacrament van de Ziekenzalving kunt u een afspraak maken via het Secretariaat.
 • De wijding
  In onze kerk worden de wijdingen voor ons Bisdom gedaan, onze kerk is immers de kathedraal.
  Mocht u zich geroepen voelen tot religieuze leven, onderzoek je roeping! De plebaan wil hier graag bij helpen. Of informeer direct bij Vronesteijn, de priesteropleiding en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam.