23.08.2020 Activiteiten

Diakenwijding 19-09-2020

Bisschop Van den Hende zal Melchior Kerklaan en Ed Doe tot diaken wijden voor het bisdom Rotterdam

Op zaterdag 19 september zal Mgr. Van den Hende door handoplegging en gebed Melchior Kerklaan en Ed Doe tot diaken wijden voor het bisdom Rotterdam. Beiden worden permanent diaken en zullen een aanstelling krijgen in het parochiepastoraat.

De wijding vindt plaats tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal in Rotterdam. Vanwege het corona virus is dit een besloten viering, waarbij slechts een zeer beperkt aantal genodigden aanwezig kan zijn. De wijdingsplechtigheid wordt ook uitgezonden via een livestream vanaf 11.00 uur. Deze livestream kan worden gevolgd via www.bisdomrotterdam.nl en het YouTube-kanaal van het bisdom.

Bisschop Van den Hende vraagt om in de tijd van voorbereiding te bidden voor de wijdingskandidaten. In een brief die donateurs van Vronesteyn ontvangen, schrijft de bisschop: “Moge God, die het goede werk in hen is begonnen, het zelf tot voltooiing brengen. Laten we, in dit diocesane Jaar van het Woord van God, tevens bidden dat ook anderen in het Woord van God de uitnodiging van de Heer mogen herkennen om een levensweg te kiezen als diaken of priester in ons bisdom.”

Als gehuwden zullen Melchior Kerklaan en Ed Doe het ambt van diaken permanent gaan vervullen. Het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zegt hierover: “Met instemming van de Paus van Rome mag dit diaconaat verleend worden aan mannen van rijpere leeftijd, die een gehuwd leven leiden, even als aan bekwame jongeren, voor wie nochtans de wet van het celibaat in stand moet blijven.”

“Diakens worden gewijd voor het dienstbetoon”, zo stelt het Concilie:“Gesterkt door de sacramentele genade, staan zij in dienst van het Volk van God door de diaconie van de liturgie, het woord en de liefdewerken, in gemeenschap met de bisschop en zijn priesters” (Lumen Gentium 29).

Ed Doe studeerde aan de Diakenopleiding Bovendonk.
Melchior Kerklaan studeerde aan de Diakenopleiding Bovendonk en aan de Tilburg School of CatholicTheology. Beiden ontvingen hun vorming via Centrum Vronesteyn, het centrum voor de priesteropleiding en de diakenopleiding in het bisdom Rotterdam.