06.06.2020 Nieuws

Onderzoek naar de verbondenheid van katholieken met hun parochie

Vragenlijst over de (financiële) betrokkenheid bij de parochie.

In twee weken tijd hebben meer dan 2.000 mensen de vragenlijst ingevuld over de verbondenheid van katholieken met hun parochie, die onderzoekers van de Erasmus Universiteit ontwikkelden in samenwerking met het bisdom Rotterdam. Meedoen kon tot en met zondag 7 juni.

De vragenlijst is met name uitgezet in het bisdom Rotterdam. Het gebied van het bisdom valt grotendeels samen met de provincie Zuid-Holland en ongeveer 80% van de respondenten is afkomstig uit deze provincie. De vragenlijst kan ook worden doorgestuurd naar vrienden en bekenden die elders wonen.

Een eerste analyse laat zien dat 59% van de respondenten wekelijks naar de kerk gaat. Gezien de actualiteit wordt ook gevraagd naar de invloed van het coronavirus. Ruim 80% van de respondenten geeft aan steun te hebben aan het geloof ten tijde van corona.

De foto (‘wordcloud’) geeft de woorden/onderwerpen aan die het meest genoemd worden wanneer men aan de Katholieke Kerk denkt. De grootte geeft de frequentie aan. Hoe vaker het woord is benoemd, hoe groter het in de wordcloud is.

Lees ook: Erasmus Universiteit en bisdom Rotterdam onderzoeken verbondenheid van katholieken met hun parochie