Tijden van H. Eucharistievieringen en gebed in het Engels
bij de zusters Missionaries of Charity
's Gravendijkwal 13  -  Rotterdam
H. Mis:  Maandag:   8:15 uur             
Dinsdag:     7:45 uur
Woensdag: 7:45 uur
Zaterdag:    8:00 uur

AANBIDDING:  Elke dag van 18:00 tot 19:00 uur
Voorafgaand bidden wij om 17:30 uur de Vespers
IEDEREEN  IS  VAN  HARTE  WELKOM

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Zieke en lijdende mede-werkers

"Ik heb zielen als jullie nodig...    om te bidden en te lijden voor het werk."

moeder Teresa van calcuttaZalige moeder, Teresa van Calcutta

Geschiedenis van de S&SCW (Sick & suffering co-workers) beweging.

In 1946 ontmoeten twee heilige vrouwen elkaar in India met dezelfde roeping;
om de allerarmsten te verzorgen.
De zalige Moeder Teresa uit Calcutta en Jacqueline de Dekker uit België.

Jacqueline was van plan de nieuwe orde van Moeder Teresa te volgen, maar tijdens haar tijd in India openbaarden zich serieuze gezondheidsproblemen aan de ruggengraat en verlammingen. Toen het evident werd dat zij niet het werk zou kunnen doen van een Missionaris van Naastenliefde, stelde Moeder Teresa voor "spiritueel verbonden te blijven aan onze gemeenschap". Ze vroeg Jacqueline om voor haar te bidden en haar pijn en ziekelijke conditie als offer te bieden voor het geweldige werk dat Moeder begon in de sloppenwijken van Calcutta, waarbij zij zei "in werkelijkheid kun jij veel meer doen liggend op je ziekbed dan ik rennend op mijn voeten... maar jij en ik kunnen alle dingen doen in Hem die ons versterkt".

Op die manier dus ontstond de eerste S&SCW. Moeder geloofde zo in de kracht van het gebed van zieken, dat zij er voor zichzelf twee meer bij vond en Jacqueline vond toen S&SCW's voor al haar Zusters.
Ze noemde hen "schatkamer van gebed". Jacqueline de Dekker werd de internationale verbinding voor S&SCW's tot aan 1993 toen ziekte haar verhinderde haar werk voort te zetten.
Zj overleed op 3 april 2009 op 95 jarige leeftijd.
Zuster Anand heeft sindsdien haar werk vanuit Essen, Duitsland overgenomen.

Alles is gericht op het gebed

Moeder vertelt ons dat de verbinding tussen S&SCW's en hun Zusters in essentie spiritueel is.
De S&SCW biedt zijn/haar pijn, lijden of ziekte omwille van het werk van de M.C. aan bij de ondersteuning van de armen en om de Dorst naar Zielen, van Jezus te lessen.

Op haar beurt bidt de Zuster regelmatig voor haar S&SCW's.
Dit gaat door nadat iemand tot Jezus is teruggekeerd. Je weet niet hoeveel je gebeden en opofferingen jouw Zuster hebben geholpen in dit leven. Veel Zusters echter getuigen van de geweldige steun van het gebed van hun S&SCW, met opmerkingen als;
"Ik kan jullie gebed voelen..., ik merk dat ik dingen kan doen die ik dacht nooit te kunnen doen".

Je zult ook worden bedacht in de dagelijkse Eenheid van Gebed door de Missionaries of Charity in de gehele wereld.
Tijdens elke Aanbidding worden 10 kaarsen rond de Monstrans ontstoken,
waarbij elke kaars een tak van de Gemeenschap vertegenwoordigt.

Je zult worden bedacht in de tak voor de Medewerkers.
Zuster Nirmala, de opvolgster van Moeder Teresa verklaart:
"Jouw kaars brandt helder tijdens de Aanbidding".
Iemand kan aan een onzichtbare ziekte lijden en een S&SCW worden als hij/zij reddende opoffering en gebed begrijpt.

Wat te verwachten

Het ideaalst is om eens per jaar, indien mogelijk, te schrijven.
De Zuster mag je eens per jaar, gewoonlijk met Kerstmis of Pasen schrijven. Als je wilt kun je vaker schrijven, maar je kunt geen antwoord verwachten. Soms horen S&SCW's nooit iets van hun Zusters. Soms bereikt de post haar bestemming niet.
Dat is dan een extra opoffering die de S&SCW moet dragen.

De S&SCW zal zelfs meer gezegend zijn door het gemis van deze kleine voldoening om te horen van zijn/haar Zuster.
Maar bijna altijd zien de S&SCW's de brieven van hun Zuster als een kleinood, omdat ze meestal geestelijk opwekkend en bemoedigend zijn tijdens hun ziekte. Als het schrijven van een brief, fysiek niet mogelijk is, is het nog steeds erg belangrijk dat de S&SCW voor de Zuster bidt.

S&SCW's worden niet toegestaan hun Zusters geld of cadeaus te sturen. Een gelezen Mis of een Noveen voor je Zuster is wel op zijn plaats en wordt zeer gewaardeerd.
De Zusters worden vrij vaak van plaats gewisseld of "overgeplaatst" en je zou het contact met haar kunnen verliezen.
Als dat gebeurd kun je schrijven naar je lokale contact persoon of naar het internationale contact, om haar adres.
Wij moeten ook weten of jouw conditie of adres verandert, zodat de Zuster het contact niet verliest.
Daarom vragen wij om de naam van een contactpersoon.

Je zult ook de nieuwsbrieven aan de Medewerkers met Kerstmis en Pasen ontvangen, geschreven door de Generaal Overste in Koltala en verzonden door het dichtstbijzijnde Regionale Huis.
Dit is de andere reden waarom wij een correct adres nodig hebben.

De S&SCW relatie is er niet slechts een van "biddende partners", het is meer dan dat.
De S&SCW wordt een bemiddelaar voor de Missionaries of Charity door het aanbieden van de dagelijkse pijn en lijden die zij ervaren.
Het is goed om te weten dat de zieke persoon niet de Zuster is, zoals sommigen bij vergissing denken.

Als jij denkt dat je geroepen wordt om aan dit werk deel te nemen en "iets moois voor God" te doen, neem dan contact op met je lokale afdeling.

National Link:

MISSIONARIES OF CHARITY
MISSIONARISSEN VAN NAASTENLIEFDE
's- Gravendijkwal 13
3021 EA Rotterdam

TEL. 010 - 477 36 11